<

Капітул ФОСВказівки Президії Міжнародної Ради щодо проведення Капітулів ФОС

 

1.Вступ

 

Серед різних структур, які були створені в житті ченців для того, щоб виражати і ще більше підносити цінність їх харизми, особливо важливим є зібрання спільноти в усьому складі, яке скликалось для розгляду питань, що стосувались способу їх життя за обітницею; це зібрання називалось капітулом.

Ця назва, яка з,явилась в монастирському середовищі, відносилась до зборів усіх ченців спільноти, з метою читання і обговорення певних «розділів» , тобто частин Регули. Звідси і термін Капітул, що відноситься як до місця так і до самих зборів.

Францисканська Родина від самих початків надавала також і іншого значення терміну капітул, а саме, те, що виражає його суть, це-братерське зібрання .

Фома з Челано, який правдиво свідчить про спосіб мислення св. Франциска, підкреслив братерську цінність капітулу, коли нагадував нам, що брати були настільки віддані цій харизмі, що посвячували себе цілком і повністю потребам братів. Вони були щасливі, коли могли зустрічатись, щасливіші ніж коли були разом. (Истоки 1Чел XV, 39)

       Св.  Франциск вважав  капітули надзвичайно важливими в житті братів. Це були зібрання братів в ім,я Господа. Вони призначали правдиве святкування життя в спільноті, яке було натхненне Святим Духом. В Regula non bullata Франциск просить, щоб брати збирались разом на Капітулі, щоб обговорювати справи Божі.(Глава 18)

Як пише св.Клара, «Капітул є важливим для того, щоб радитись з усіма сестрами з питань, що стосуються добробуту сестер і добра монастиря.» (Регула св.Клари 4, 16-18)

 

Сам Франциск, будучи свідомим дару і покликання бути братом в євангелічній спільноті, часто запрошує братів більше розпізнавати діяння Бога, Який зібрав їх за Своєю ласкою: «Де б брати не перебували, нехай  збираються разом, нехай спільно показують, що вони члени однієї спільної родини.Нехай без страху виявляють(показують)свої потреби, бо якщо мати годує і пестить  свого сина як свою плоть, то наскільки сильніше  йому слід любити і плекати свого духовного брата?»  Истоки Францисканства LR VI, 7 Regula bullata VI 8).

Вивчивши листи св. Франциска і його біографії, ми  побачити, що капітули були зібраннями братів на різних (структурних) рівнях і стосувались їх духовного життя.

 

Ми також відмітили деякі спільні аспекти капітулів, як от: проголошення Слова Божого, молитва, проповіді, і наставлення,  як найкраще  жити за Регулою, надання чинності статутів, вибори міністрів (провінціалів/старших), братерське ділення і перегляд життя, сповідання особистих гріхів, спільна молитва, братерське спілкування, висилання на місію, взаємне утішання.

 

В сьогоднішньому  (сучасному) законодавстві ФОС є відмінність між різними видами капітулів, що стосується рівня спільноти, яка його проводить та його мети.

Щодо мети проведення капітулу ми розрізняємо капітул дорадчий і виборчий; що стосується рівня капітулу, то це може бути місцевий капітул (зібрання) (ГК ст.49.2), регіональний(ГК ст. 44), національний (ГК ст.. 68), а також Генеральний Капітул(ст. 70.3 і 4).

 

З огляду на певні особливості Генеральний Капітул має свій власний Статут.

В цьому документі ми розглядаємо національний, місцевий і регіональний капітули, починаючи з наполегливих рекомендацій: учасники відповідно готують себе через молитву і читання (або перечитування) тих місць( текстів з документів), якими мають керуватись: ГК, Ритуалу, Статутів.

 

2. Головні критерії

2.1 Урочистий характер проведення Капітулу спільноти ФОС.

Братерський капітул це не є звичайні збори, як громадські чи світські. Капітул це також свято (святкування). Святкувати це означає «робити присутнім». Присутність чого? На першому місці зібрання Капітулу (уприсутнює ) являє присутність Самого Ісуса Христа. Ісуса Христа, котрий навчає, Ісуса Христа, котрий служить, Ісуса Христа, Котрий молиться, Ісуса Христа, Котрий є присутнім, «де двох чи трьох зібрані в Моє ім.,я…» Більше того, зібрання Капітулу підность Церкву і являє Її присутність. Капітул показує (являє) Церкву, яка зібралась в вірі, надії і благодійності.

 

Капітул повинен завжди проводитись в дусі навернення, так як там є завжди пошук більшої досконалості жити згідно з Регулою в спільноті.  На Капітулі всі особисті інтереси і амбіції сили (влади) повинні бути виключені. Все повинно відбуватись за прикладом Ісуса Христа, в дусі служіння.

Отже суттєвими аспектами капітулу є:

- Проголошення Слова Божого, яке освітлює теми, які обговорюються;

- Молитва;

- Пошук того, що є найкращим для життя спільноти.

 

Цілком зрозуміло, що якщо група існує за планом, який має Бог щодо натхнення і мети, то саме Бог повинен бути в серцях і думках як спільноти так і кожного. Тільки в Ньому ми знайдемо духовні сили підкоритись Його автентичній волі. «Якщо Господь не збудує дім, даремно працюють робітники» (Пс.126(127),1)

В нашому житті ми повинні визнавати первинність Духа. Якщо ми є світськими францисканцями, то це тому, Бог покликав нас до цього, це тому, що Він має план для нас. Це Його план, не наш. Ми повинні, отже, слухати якнайкраще, щоб могли добре чути і ще більше утвердитись в нашому покликанні, як нас навчає св. Петро. (2 Петра 1, 10).

Таким чином ми повинні понад усе:

*дозволити собі (мати) достатньо часу на особисту молитву і молитву у спільноті, щоб Бог міг промовляти до нашого серця,

*присвячувати час для ділення тим, що прочитав і для розважання над відповідними уривками зі Слова Божого, щоб Воно настроїло нас на Божу «хвилю»,

*читати відповідні уривки з листів Святого Франциска, щоб він надихав нас  в нашому специфічному покликанні.

Але в усьому цьому повинно бути почуття міри, тому, що безперервні розмови не є продуктивними.

 

2.2 Розвиток капітулу

Зрозуміло, що один капітул відрізняється від іншого залежно від його завдання: чи це капітул навчання, дорадчий, чи виборчий. На кожному з цих капітулів однозначно має бути одна або більше доповідей, метою яких є поглиблення розуміння складання і поновлення обітниць, наслідування Христа, до чого нас заохочує любов Святого з Асізі; а також як жити у спільноті, яку зібрав сам Св. Дух і яка покликана зростати у вірі, у слуханні Слова і бути відкритою для інших.

  Вступна доповідь, отже,   відіграє важливе місце і повинна надихнути усіх членів капітулу. Буде слушним також підготувати короткий виклад (тези) найголовніших положень доповіді, які члени капітулу в майбутньому можуть використати для навчання, розважання і дискусій. Членам капітулу потрібно дати достатньо часу для обговорення доповіді: вони мають право голосу на капітулі – право бути почутими. Ця доповідь повинна бути старанно підготовлена;  лише доповідь, яка містить достеменний аналіз стану ФОС вона може спричинитись до подальшого його розвитку. Особа, що головує на капітулі або є модератором, повинна слідкувати, щоб виступи та  коментарі під час обговорення були стислими і по темі. Таким чином, проведення капітулу стає особливим моментом особистої і спільної формації в стилі найбільш автентичної францисканської традиції: «В день П’ятидесятниці усі брати зібрались в св. Марії і радились, як їм краще дотримуватись Регули». Св. Франциск давав їм зауваження, докоряв, напучував, повчав, згідно з тим, що на його думку було добре і як його навчав Господь. Він невтомно напучував братів дотримуватись Євангелія і Регули.

(Францисканські Дж. L3С ХІV, 57)

 

2.3 Виборчий капітул

Метою виборчого капітулу будь якого рівня є:

* Розважати разом про ситуацію в спільноті і вирішити, що потрібно зробити, щоб орден жив і виконував свою місію; закликати про допомогу Св. Духа, щоб Він очищав серця, освітлював розум і вчинив присутніх чутливими до діяння Святого Духа в такий важливий для життя спільноти час.

* Вибрати і голосувати за відповідальних людей, які будуть вести і оживляти спільноту.

 

            Аналізуючи проблеми, потрібно буде також визначити характеристики особи (старшого), яка була б здатна забезпечити ріст (розвиток) спільноти і здатна найбільш ефективно вирішувати проблеми, які з’являються. Звіт Міністра (старшого), що складає уповноваження, і виступити під час обговорення важливі при виборі осіб з відповідними характеристиками, які будуть здатні «анімувати і вести» спільноту.

            Важливо підкреслити, що не слід голосувати за особу, бо «вона заслуговує цього» або давати посаду «як нагороду, бо це престижно.» Особистісні уподобання або симпатії треба відкинути.

 

Ті, кого обирають, повинні відповідати таким характеристикам:

  • Правдива любов і глибоке усвідомлення сенсу приналежності до ФОС;
  • Брат (сестра) проявив себе як такий, який розуміє (служіння) і має дух служіння;
  • Має достатньо часу, а також розум і серце для Спільноти;
  • Має людські, духовні і особистісні якості, а також досвід, і підготовку, уміння, необхідні, щоб справлятись з проблемами Спільноти у даний час (на період каденції).

 

3. Національний Капітул навчання, Капітул дорадчий, Капітул оцінювання.

 

3.1Його природа

 

Національний капітул, найвищий дорадчий орган національної спільноти, в соціальних і керівних справах має юридичну, дорадчу і виборчу владу. Важливо пам’ятати (усвідомити),  що це є Головне Зібрання або Капітул усієї Національної спільноти. Ця спільнота, яка  складається з різних регіональних (якщо такі існують) і місцевих спільнот даної нації (народу), збирається в ім’я Господа, щоб радитись, яким шляхом краще дотримуватись Регули, як жити Євангелієм у світському стані, і йти шляхом, яким йшов св. Франциск з Асізі.

Національний Капітул це зібрання в ім’я Господа, щоб слухати Слово Бога і відповісти на нього, досягати глибокого розуміння  францисканського Способу Життя, зважувати і оцінювати його життєвість; це зібрання братів і сестер,  щоб разом радитись, приймати рішення стосовно важливих справ діяльності Національної Спільноти.

 

Раз на три роки відбувається Виборчий Капітул. Ми про це поговоримо далі. А зараз про не-виборчий капітул, так званий, капітул навчання, дорадчий або оцінювання.

 

Ісус Христос, який навчає, молиться, служить, являє Свою присутність на капітулі.

Як регіональний так і Місцевий капітул пробуджує церкву, робить її присутність живою, поєднаною у вірі, надії, жертовності. Все життя спільноти з її позитивними і негативними аспектами також стає явним на капітулі. Усі учасники ликують (радіють) і славлять Бога за спільну подорож до дому Отця і каються за занедбання і недоліки і обіцяють бути вірними, живучи Євангелієм у своєму світському стані.

Капітули це особливо благодатний час оновлення і благодаті для усієї Національної Спільноти. Звідси випливає важливість, щоб усі брати і сестри Національної Спільноти були повністю посвячені в підготовку Капітулу і його проведення. Саме під час Національного Капітулу брати і сестри регіональних і місцевих спільнот глибше усвідомлюють їх приналежність до усієї Національної Спільноти, зрештою, усього ФОС у світі.

 

3.2 Склад Капітулу.

Практично неможливо зібрати усіх братів і сестер Національної Спільноти Відповідно, капітул, це зібрання представників усієї Національної Спільноти. (представницька демократія). Члени капітулу є представниками регіону і (або) місцевої спільноти, тому члени ради Національної Спільноти обираються спільнотами.

 

3.3 Завдання (мета):

Мета капітулу навчання, дорадчого або оцінювання:

 

  • проголошувати Слово Боже і відповідати на нього, розважаючи над францисканською харизмою світських;
  • спільно молитись;
  • оцінювати, переглядати (ревізувати), аналізувати, пропозиції і рішення з минулого капітулу;
  • ділитись життям в регіональних і місцевих спільнотах;
  • провадити братерські і особисті зустрічі – ділення в групах;
  • шукати разом того, що найкраще для життя Національної Спільноти.

 

3.4 Частотність проведення

Звичайний Національний Капітул проводиться щорічно або як це визначено Національним Статутом.

Раз на три роки проходить Національний Виборчий Капітул.

 

3.5 Підготовка

Національний Капітул повинен бути добре підготовленим.

 

Національна Рада збирається, щоб визначити Порядок денний і Програму капітулу.

Бажано провести опитування в місцевих і регіональних спільнотах, щоб визначити, які питання слід розглянути на капітулі.

 

Старший Національної Ради скликає капітул (оголошує) щонайменше за три місяці до дати його проведення, визначаючи місце, час і тему (питання для обговорення).

 

 

 

4. Звичайний (або Регулярний) Виборчий Національний Капітул

Що потрібно зробити для проведення виборчого Капітулу в Спільноті:

 

4.1 -заздалегідь обговорити  справи підготовки Капітулу на зустрічі Ради:

 

а) визначити дату, що базується на останніх виборах;

б) скликати Капітул згідно з ст.67, 2.а, проінформувавши законно вибраних представників;

в) повідомити про дату Виборчого Капітулу за 12 місяців, щоб Президія могла визначити Головуючого на Капітулі.

 

4.2 повідомити про Капітул братів та сестер, пригадавши їм, що:

а) анімація (оживлення) і провадження (керування) спільнотою мовою францисканців означає СЛУЖІННЯ (див. Регула, ст.21 та ГК ст.31)

б) кожен є відповідальний за висування і вибори братів і сестер з відповідними якостями для виконання відповідних завдань ( ГК ст.30, 1,2);

в) Виборчий Капітул-це не шанс змагатися за отримання посад, натомість, це можливість запропонувати себе для служіння Національній Спільноті (див.ГК ст.32,2);

Г) тільки брати і сестри з довічними обітницями можуть бути обраними (ГК ст.77,1).

 

4.3 Чому необхідне опитування:

а) об,єктивне опитування дозволяє забезпечити більш практичну участь усіх братів і сестер в виборі майбутньої Ради;

б) скорочує час, потрібний на розважання та обговорення кандидатів та дає можливість уникнути імпровізованих номінацій;

в) дає можливість відкрити нових лідерів.

 

4.4 Як проводити опитування:

Національна  Рада просить Регіональні (або місцеві)Ради визначити імена братів і сестер, які здатні служити Національній спільноті через виконання різних справ;

Б) брати і сестри , чиї імена визначені в опитуванні, повинні чітко дати підтвердження здатності прийняти служіння; згода прийняти номінацію означає не відмовлятися від номінації (прийняття посади) під час голосування, за винятком випадків, які неможливо передбачити;

В) як тільки Національна Рада отримує імена цих братів і сестер, вона подає їх для ознайомлення для усіх братів і сестер Національної Спільноти.

 

4.5 Норми, які застосовуються для Виборчого Капітулу.

Норми в ГК:

а) обов,язкова присутність Генерального Міністра або його делегата (див.ГК ст76.2);

б) присутність Генерального Духовного Асистента або делегата Конференції Духовних асистентів;

якщо в силу непередбачених обставин присутність Генерального асистента або делегата Конференції Духовних асистентів неможлива, виборчий Капітул залишається чинним (Див.ГК ст.76),

в) терміни посад (див.ГК ст.78 і 79),

г) терміни посад старшого та заступника (див.ГК ст..79.1)

д) терміни посад інших членів ради (ГК ст..79,3);

е) несумісні посади (ГК ст..82);

є) хто може голосувати і за кого можна голосувати (ГК.ст.77,1);

ж) тимчасовий характер служіння (ГК.ст.32,2);

з) спів відповідальність (ГК.ст.30,2);

и) якості, які повинні мати радні (члени ради)(ГК,ст..31,2 і3);

і) кількість голосів (ГК.ст.78 і 79);

й) коли однакова кількість голосів(ГК.ст.78,1);

к) порушення норм;

л) покарання;

м) норми, що стосуються Головуючого на Капітулі і Генерального Асистента(ГК.ст.76,2і3)

Національні Статути визначають норми, які застосовуються щодо складу Національної Ради, яка обирається(ГК ст.66,1), вибори відповідального за зв'язок з МР та його заступника (FIOFS Statutes, Art.5).

 

 

4.6 Процедура проведення Виборчого Капітулу:

 

4.6,1 Відкриття Капітулу

Головуючий відкриває Капітул в ім,я Господа  згідно з вказівками Ритуалу ФОС:

а) молитва до Святого Духа;

б) читання Євангелія;

в) читання з листів Святого Франциска (це може бути IV Наставлення);

г) молитва про проведення виборчого Капітулу;

е) вибори секретаря та лічильної комісії (ГК.ст.76,4): головуючий призначає серед членів Капітулу секретаря і двох лічильників (лічильну комісію)(ГК 76,4);

є) обов’язки секретаря та комісії:

Секретар перевіряє  і підтверджує скільки осіб (братів і сестер) з правом голосу є присутніми, оголошує імена тих, кого вибрали і веде Протокол Капітулу, який підписує секретар, Головуючий на Капітулі, генеральний асистент і лічильники;

Лічильна комісія (лічильники) роздають картки для голосування, збирають їх і звіряють їх число(кількість ) з кількістю присутніх членів Капітулу. Вони лічать голоси і оголошують хто скільки голосів набрав.

 

4.6,2 залишення посад членами Ради, яка відходить.

Рада, що відходить виражає подяку і віддає уповноваження в руки братів і сестер, такими словами:

«Ми, члени Ради Національної Спільноти ФОС  України ___(імена)______________складаємо наші посади (уповноваження) в руки братів і сестер, зібраних тут на Виборчому Капітулі.»

 

4.6,3 Процедура голосування

Всі імена, визначені в опитуванні,  а також інші, запропоновані зараз, повинні бути записані на дошці.

Головуючий запрошує всіх кандидатів, запропонованих на різні посади, висловитись щодо наявності серйозних причин, які перешкоджають їм прийняти посаду у випадку, якщо їх оберуть.

Після таємного голосування секретар оголошує результати; якщо брат або сестра отримали достатню кількість голосів, щоб бути обраними, Головуючий Капітулу запитує чи він\вона приймає посаду(ГК.ст.78,4). Вибрана особа відповідає і Головуючий підтверджує його\її посаду. Якщо з переконливої (обґрунтованої) причини обраний брат чи сестра не приймає посаду, вибори продовжуються.

Головуючий затверджує вибори (ГК ст.78,4) і згідно з Ритуалом звертається до новообраних  членів Ради:

«Нехай Бог надії принесе таку велику радість і мир у ваші серця, що сила Святого Духа знищить усі шкоди на шляху до надії».

 

4.6,4 Закриття Капітулу

Призначення на посаду тих, котрі обрані має відбуватись (переважно) під час літургії.

Головуючий затверджує їхні посади такими словами:

«Я __________Генеральний Міністр Францисканського Ордену Світських( або делегований Міністром...) підтверджую, що ці обрані брати і сестри є відтепер офіційно відповідальні за відповідні посади».

Закриття Капітулу відбувається згідно з Ритуалом.

 

Додаткові зауваження:

 

5.1 Виборчі посади в Національній Раді.

Щоб бути членом Ради з правом обирати і бути обраними необхідно, щоб член Ради був обраним (таємним голосуванням). Посад за призначенням або із спів-заміною більше не існує .

 

5.2 Єдиний кандидат

Якщо Збори наполягають на представленні одного (єдиного) кандидата, то  після спроб виявити інших, Головуючий приймає цю єдину кандидатуру, при умові, що члени Капітулу чітко усвідомлюють, що вони є вільні голосувати за іншу особу.

 

5.3 За Генеральною Конституцією вибори на посади в Раді здійснюються за трьома конкретними номінаціями:

а) посада старшого;

б)посада заступника старшого;

в)посади радних (секретаря, скарбника, відповідального за формацію та інших, передбачених Національним Статутом або за рішенням виборчого Капітулу).

 

5.4 Вибори на посади в кожній групі відбуваються згідно з нормами Генеральної Конституції:

а) вибори Старшого (ГК. Ст.78.1);

б) вибори заступника Старшого (ГК. Ст. 78,2);

в) вибори радних (ГК. Ст. 78,3).

 

5.4 Тільки для цих трьох номінацій, зазначених нижче, рада використовує найбільш практичний і зручний для неї спосіб проведення таємного голосування:

а) вибори на посаду старшого;

б)вибори на посаду заступника старшого;

в)вибори на посади радних;

ці вибори не можна проводити разом (одночасно), за кожну посаду треба голосувати окремо, але потрібно проводити в однаковому форматі.

 

5.6 Переобрання (Обрання на наступний термін).

а) Генеральна Конституція дозволяє поновлення мандату або переобрання Старшого ГК(ст.79,1) максимум на три наступні  терміни (не більше ніж три послідовні терміни). Незважаючи на мандат (довіру виборців), Старший, що відходить не може бути обраним Заступником старшого на безпосередньо наступний термін (ГК.ст 79.2).

 

б)  переобрання заступника здійснюється таким же чином (ГК ст..78,2), але заступник, що відходить, може бути обраним Старшим;

 

в)  щодо переобрання радних, починаючи з третього терміну, щоб бути обраними, вони повинні набрати дві третини (2/3) голосів присутніх(ГК.79,3);

 

г) більше того, при переобранні радних враховується скільки разів вони були членами ради, а не скільки разів обіймали посади, наприклад, секретаря, скарбника і т.д. Тобто кількість мандатів на різні посад підсумовується;

 

е) чи може Радний, який був обраний на один чи більше термінів, бути обраним Старшим або заступником? Так, тому що це питання конкретних посад (номінацій) і три річні терміни обчислюються окремо, вони не підсумовуються.

 

5.7 Несумісні посади: (Див.ГК,ст. 82).

 

5.8 Порушення

Президія міжнародної Ради ФОС має право і обов,язок визнати вибори недійсними (скасувати чинність) і скликати нові вибори в випадках недотримання норм Генеральної  Конституції та Національного Статуту.(Пор.ГК.ст.79.5).

 

 

 

Практичні поради (вказівки)

 

6.1 Заздалегідь приготуйте аркуші для таємного голосування, список обраних кандидатів, список кандидатів присутніх на капітулі, виборчі бюлетені, проект резолюції (протокол, куди будуть вписані імена обраних).

6.2 Приготувати копії молитов, щоб кожен присутній міг отримати і брати участь у молитві.

 

7. Регіональний і місцевий капітул

Рекомендуємо Національній Раді підготувати подібні «Вказівки» відповідно адаптовані до рівня Регіонального і Місцевого капітулу.

 

Підготувала Президія Міжнародної Ради ФОС

Документ вийшов в Римі 26.042008 року

Отримали в Україні в листопаді 2009 року