<

Рішення стосовно носіння «ХАБІТУ» в ФОСГенеральний Капітул ФОС 2011Р. прийняв наступне
РІШЕННЯ

Практика носіння «хабіту» не узгоджується із вже затвердженими Регулою таГенеральною Конституцією ФОС.
В практичній інтерпретації статті 43 Генеральної Конституції ФОС Капітул наголошує та наполягає на тому, що характерним знаком приналежності до
Ордену є «ТАУ або інший францисканський символ» (ГК ФОС, 43).
«Францисканський символ» - це малий за розміром та простий розпізнавальний знак, який носить особа (наприклад, хрест Сан-Даміано).
Проте будь-яка Національна спільнота ФОС може визначити в своєму Національному Статуті, що носіння «уніформи» є допустимим знаком
розпізнання світських францисканців в її країні, враховуючи наступні вимоги:

a) уніформа не заміняє ТАУ або інший Францисканський символ,
вибраний Національною спільнотою;

b) вигляд уніформи визначається в Національних Статутах з детальним
описом (бажано із графічним зображенням) і зберігає стиль,
притаманний світському способу життя членів Ордену;

c) фасон уніформи не має виглядати як хабіт, який носять члени чернечих
орденів, щоб запобігти непорозумінню між мирянами та ченцями;

d) нагоди, під час яких уніформу можна носити, мають бути чітко
визначені, особливим чином не допускати її використання під час обрядів вступу до Ордену та/або складання Обітниць.

Капітул затверджує, що цим рішенням відміняються всі попередні документи, пов’язані з даним питанням, з даного моменту воно вступає в
силу і буде дійсним в майбутньому.

 

Сан Паоло, 29 жовтня 2011

Енкарнасьон дель Позо,
Генеральний Міністр ФОС