ОБІТНИЦЯ У ФОС: дар і посвята служінню Бр.Феліче Кангелозі OFM Cap.Складання обітниці констатує фундаментальний момент ідентичності того, хто її складає; і одночасно умову, за якою відбувається діалог між Богом,  який пропонує обітницю, і людиною, яка приймає пропозицію Бога.

Головна тема ХІІ Генерального Капітулу

Будапешт 2009

 

І Обітниця  - дар Духа

Брати і сестри, які покликані до францисканського життя у спільноті, складають обітниці; це відбувається урочисто відповідно до Регули ФОС. І цей момент є важливим, тому що складання обітниці констатує фундаментальний момент ідентичності того, хто її складає; і одночасно умову, за якою відбувається діалог між Богом,  який пропонує обітницю, і людиною, яка приймає пропозицію Бога. Власне, зобов'язання, яке висловлює людина через обітницю, бере початок від союзу, який спершу Бог уклав з людиною.

Урочисте складання обітниці і свідчить про це, тому, що це дія Бога і подія, під час якої вірний отримує дар спасіння :

а) брат/ сестра отримують можливість скласти обітницю життя у францисканському дусі  Євангелія,

б) брат/ сестра наділяються особливою благодаттю, завдяки якій їм передаються особливі завдання, як люду Божому.

Тільки той, хто посвячений під час літургії  і через Літургійне дійство в повноті переживає величність, неосяжність і силу Божої любові, є здатним відповісти з любов'ю на пропозицію Бога.

         З іншого боку урочисте складання обітниць під час Літургії доказує наскільки важливими воно є для Церкви. Літургія завжди є confessio fidei, так як саме під час Літургії відбувається ритуал складання обітниці. Церква проголошує автентично віру в таємницю спасіння, яка активізується в віруючому і для віруючого.

 

1. Благодать Обітниці (Професії)

Ті, що складають обітницю до ФОС дають таку присягу:

«даною мені Благодаттю Господа, я відновлюю обітницю Хрещення і присвячую себе служінню Його Царства». (формула обітниці. див. Регулу).

         Посвячення служінню Царству відбувається завдяки тому, що Господь дає людині благодать присвятити себе справі Царства.

         Обітниця – благодать і дар Духа. Не тільки Святий Дух є джерелом покликання світських францисканців (Конст. 11); вони покликані Духом досягти досконалості милосердя  відповідно до свого світського стану (Рег.2). Обітниця здійснюється через працю у цьому ж Дусі. Тому, »Передмова» до Ритуалу (“ Preliminary Notes”) (п.7) констатує, що Ритуал ФОС  через обряди повинен, де це можливо, виявляти і пристосовувати ті дари Духа Святого і справи євангелічного життя, які властиві ФОС.

         Спершу потрібно прийняти дар Святого Духа, а потім життя за Євангелієм, так як останнє не є можливо розпочати без отримання попереднього натхнення благодаті Святого Духа. З цієї причини кандидати висловлюють свій намір жити Євангелієм, після того, як закликали Святого Духа. (Рит. ІІ 30) «Господи, споглянь на цих твоїх слуг. Нехай Дух Твоєї любові пронизує їхні серця, щоб Твоя благодать зміцнила їх у дотриманні їх зобов’язання жити Євангелієм.»

 

2. Обітниця – Церковний акт

Складання обітниці відбувається через діяння Бога.  Але так як Бог діє через Христа, котрий своєю священною людською природою поєднав Бога і людину,  так як  Христос живе і діє через Церкву. З цього випливає, що обітниця це одночасна дія Христа і Церкви, тобто усього Тіла Христового, Його Голови і членів.

Конституція (42.1) визначає обітницю, як урочистий церковний акт, а Ритуал (Передмова 4.13) проголошує обітницю, яка «по своїй природі» є суспільним   і церковним актом. Тобто складання обітниці це не тільки дія (акт),  але це і подія, або скоріше момент спасіння.

 

3. Обітниця і спільнота

Якщо відстоювати ту істину, що Обітниця є по своїй природі церковним фактом, дією Христа і Церкви, то постає питання: хто є суб’єкти, які виконують цю дію, або іншими словами, як і в кому проявляється дія Христа і Церкви?

Під «Церквою» ми розуміємо конкретне літургійне зібрання, на якому присутні парафіяни і спільнота братів і сестер, іншими словами, місцева спільнота ФОС.

«Місцева спільнота робить Церкву присутньою і дійовою під час складання обітниці. Тому, складання обітниці, так як це акт суспільний (громадський) і церковний, має здійснюватись в присутності спільноти.(» Передмова» до Рит. (Plel. Notes) n.13 )»

Це положення випливає з реалії місцевої спільноти: вона є видимим знаком Церкви, і є спільнотою віри і любові (пор. Рег. 22; Ритуал ІІ, 29d)

Місцева спільнота є і повинна бути справжньою церковною клітинкою.

Тому в документі « Передмова «(Ritual, Preliminary Notes,» n.3.) написано: «світські францисканці, об'єднані у спільноту і з'єднані Духом зі всім людом Божим, святкують таємницю спасіння, відкриту і передану нам Христом, через молитву, подяку і відновлення обітниць жити новим життям.»

З огляду на це складання обітниці відбувається у присутності всієї спільноти, яка приймає прохання кандидата. Обітниця є даром, даним Отцем для цієї спільноти, коли до неї долучаються нові члени. Дякуючи за дар, спільнота об'єднується в молитві з тими, хто складає обітницю, щоб Святий Дух довершив в повноті роботу, що Він розпочав.

Ритуал роз'яснює ті зв’язки з спільнотою, які укладені через складання обітниці. Через обітницю здійснюється приєднання до францисканського ордену світських; це означає, що через обітницю брат сестра стає членом родини – францисканської родини – яка є життєдайною з усіма наслідками,  які витікають з приналежності до однієї тієї самої духовної родини.

В той же час обітниця визначає взаємну поставу, відношення, стосунки, обов,язки, права і т.д. Щодо природи обітниці  ФОС «Ritual, Preliminary Notes,» відмічає, що вона містить в собі «довіру кандидата, який покладається на допомогу Регули ФОС  і Спільноти. Кандидат насправді буде відчувати, що він отримує керівництво з допомогою Регули, затвердженої Церквою, і переживатиме радість життя Євангелієм разом з братами і сестрами спільноти; він отримає багато від них, але сам повинен давати. Після того як брат вступив до ордену і став членом місцевої спільноти, яка є клітинкою Церкви, він також вносить свій вклад у відновлення всієї Церкви.»

Ці положення Ритуалу вказують на:

-літургійне закладення (започаткування ) спільноти, яка базується на взаємних стосунках, саме так як задумав св., Франциск;

-літургійне закладення приналежності до ФОС.

З цієї причини у формулі Обітниці  є молитва «Нехай благодать Святого Духа, заступництво Пресвятої Діви Марії, і св. Франциска і братерська спільнота допомагають мені завжди, щоб я міг досягти досконалість християнського милосердя» (Ритуал ІІ, 31).

Це ж саме висловлює і Старший, котрий приймає обітницю: «Дякуймо Богу у цій спільноті Францисканського Ордену Світських. Твоє приєднання до спільноти є причиною для надії і радості в серцях усіх братів і сестер» (Ритуал ІІ, 32).

В текстах, які були процитовані, є дві ключові вартості.

  1. Через складання обітниці кандидат довіряє (доручає) себе спільноті.

В результаті складання обітниці між братами і сестрами встановлюється така угода(союз), якою ніколи не можна нехтувати або зневажати. Святі узи Обітниці, через які встановлюється довічне посвячення Богу(Рег. 2, Конст 42.2), мають багато братерських граней, які треба розуміти і жити ними достеменно, дотримуючись «святої присяги», яку брат(\сестра) уклав з Богом.

  1. Складання обітниці під час літургії обумовлює приєднання до місцевої спільноти і через місцеву спільноту до всього Францисканського Ордену Світських. Таким чином ми приходимо до розуміння суті того, що відбувається при складанні обітниці: це не просто справа реєстрації ( хтось є зареєстрований як член ФОС), навіть якщо при цьому видається документ(свідоцтво)про те , що брат склав обітницю. Хоча складання обітниці носить і юридичний характер, концепція і суть її виходять далеко за її рамки і визначає, що брат\сестра стає клітинкою (часточкою) живого тіла, вливається в єдиний організм, стає цілісною реалією. Приєднання до ФОС спричиняє перетворення декількох реальностей в одну реалію шляхом поглинання і асиміляції. Його не можна розглядати як приєднання одного до іншого (1+1); це скоріше факт, коли  кандидат росте і »поширюється» на спільноту  і, навпаки,    це приєднання спричиняє ріст живої істоти спільноти, яка стає більшою і більш  повною. Відразу після цього на кінці Обряду Посвячення  Старший звертається до нових членів: « Ви своєю присутністю і поєднанню (єднанню) збільшуєте чисельність нашої спільноти збагачуєте її чеснотами. (Рит.1,16).

Таким чином, стосунки, які встановлюються через складання обітниці є по своїй природі духовними і церковними, так як місцева спільнота до якої ввійшов кандидат є «основною базовою клітиною всього ФОС, видимим знаком Церкви, спільнотою любові» (Рит. 22, Конст 47.1)

 

 

 

 

 

 

                  4.Різні служіння під час обряду складання обітниці

Специфічна дія Церкви-Спільноти виражається через наявність різноманітних служінь, які здійснюють особи, які покликані до виконання відповідних функцій під час Літургії.

 

4.1 Кандидати

Дія Христа і Церкви   проявляється в особі кандидатів, що складають обітницю, обіцяючи жити  євангелічним життям. Вони є охрещені.

Отже, Обітниця є священицькою дією, належною до того, хто, в силу Хрещення, вже увійшов до лона Церкви, священицького Тіла, і звірився Христові, Який є священиком, пророком і царем.

Кандидати є або мають бути миропомазані.  Отже, Обітниця є священицькою дією, належною до того, хто тільки-но отримав дар Святого Духа у конфірмації, отримав дозвіл та право на Євхаристію і таїнства, на те, щоб жити своїм життям у священичому поклонінні і, отже, виконувати священицьку дію Обітниці

 

 4.2 Служіння (роль, функція) спільноти

Діяльність Церкви також стає видимою у конкретних формах в присутності старшого спільноти. Про це чітко говориться в положеннях Конституції і Ритуалу:

 

«Обітниця приймається старшим місцевої спільноти або його\її представником в ім'я Церкви і ФОС. Обряд проводиться відповідно до норм Ритуалу» (Конст. 42,3). 

«Через священика і Старшого, який представляє спільноту , Церква приймає зобов'язання і обітницю...» (Ритуал, п. 9)

 

Церква діє через священика і через старшого, який представляє  спільноту і Церкву. Ритуал більш чітко визначає роль Старшого спільноти і головуючого священика, говорячи:

 

«Зобов'язання брата\ сестри жити за Євангелієм  приймає Старший  в ім'я Церкви і спільноти. Священик очолює цей обряд як свідок від Церкви і францисканської Родини».(п. 16).

 

Під час складання Обітниці Старший спільноти виконує істинне і правдиве літургійне служіння і має функцію «знака»: він (вона) робить видимим і показує присутність і дію Церкви, а Церква і спільнота  приймають Обітницю через Старшого .

 

4.3 Священник

Священик, який очолює Службу Божу, також визначається як «свідок від Церкви і Ордену" (Ритуал, Передмова, п. 17).

Для того, щоб зрозуміти, яким свідком він є, ми повинні вийти за рамки юридичних категорій, оскільки дія або подія Обітниці має характер таїнства. Отже, свідчення священика не є юридичним, але має характер таїнства і пов'язане з освяченням.

Звичайно, у таїнстві Обітниці роль священика полягає в тому, щоб поручитися за достовірність події. З нагоди вирішальних подій, пов'язаних з життям християнина, Церква завжди діє з особливим хвилюванням.  У літургійних і сакраментальних діях на перший план виходить характер Церкви як матері, справді стурбованої долею своїх дітей. Через це Церква уважно розглядає або розпитує батьків до хрещення, кандидатів на конфірмацію, пару, перш ніж дати згоду на шлюб, і тих, хто збирається скласти релігійну обітницю або оголосити про свій намір жити в цнотливості. Те саме відноситься до тих, хто має намір скласти Обітницю в Францисканському Ордені Світських.

Завдання священика полягає у тому, щоб поставити ці запитання і отримати відповіді, бо саме через нього Церква хоче переконатися в інформованості кандидата про сенс Обітниці, його наміри і його щире бажання бути частиною Францисканського Ордену Світських. І це ще не все: як церковний акт, і саме як такий, Обітниця в Францисканському Ордені Світських має бути підтверджена Церквою. Це підтвердження, також, має бути зроблене священиком, який, після того, як кандидати прочитають текст Обітниці, каже:  «Я підтверджую ваше зобов'язання від імені Церкви» (Ритуал II, 33).

Отже, священик у таїнстві Обітниці є:

§  свідком, який свідчить і виявляє присутність і дію Церкви;

§  гарантом, який перевіряє від імені Церкви придатність кандидатів;

§  тим, хто ратифікує або підтверджує обіцянки від імені Церкви.

 

5. Дар Духа у таїнстві складання Обітниці

 

Роль священика не обмежується цим, але також і особливо стосується всієї сфери освячення, яка належить до літургійних дій.

Навіть святкування Обітниці у Францисканському Ордені Світських спрямоване на освячення тих, хто були покликані слідувати за Христом за прикладом святого Франциска Ассизького, залишаючись при цьому в своєму світському стані. Освячення – є завжди роботою Отця, але це здійснюється через посередництво Христа і Церкви, і реалізується в Дусі Святому. Посередництво Христа і Церкви особливо проявляється в діях священика, бо лише він діє від імені Христа (іn persona Christi).

У світлі цих принципів Ритуал Обітниці вказує:

 

«Через священика і старшого, який представляє спільноту, Церква приймає зобов'язання Обітниці тих, хто сповідує життя і статут Францисканського Ордену Світських. Своєю спільною молитвою Церква просить допомоги та благодаті Божої для них. Вона надає їм своє благословення і супроводжує їхні зобов'язання або обітницю євхаристійною жертвою "(Передмова, п. 9)

 

Елементи, що випливають з цього твердження в Ритуалі, є дійсно фундаментальними для розуміння не тільки функції Церкви у таїнстві Обітниці. У тексті знову підтверджується необхідність  підтвердження обітниці Церквою і, в той же час, підкреслюється що Церква присутня при обітниці, щоб молитися, щоб закликати.

 

Церква  просить Святого Духа  про допомогу для кандидатів і благодать Божу на них і, в першу чергу, надає благословення тим, хто складає  обітницю.

 

У літургійному дійстві складання Обітниці в ФОС закликаємо  Святого Духа, точно так як Він присутній в Євхаристії та інших таїнствах, в релігійній Обітниці, в Посвяченні дів і т.д.  Складання Обітниці тому структуроване як епіклеза, в силу молитви заклику, що виконується Церквою, яка просить Святого Духа зійти на тих, хто покликаний слідувати по стопах Христа у францисканському євангельському житті.

У кожній літургійній службі, а, отже, і у таїнстві Обітниці, Дух сходить, коли викликається, робить Себе присутнім, діє і перетворює. Тому Обітниця набуває форму П'ятидесятниці,  дійсного з'явлення Духа, який освячує і змінює тих, хто дає обіцянку жити євангельським життям у Францисканському Ордені Світських.

 

6. Обітниця й Євхаристія

 

Через священика Церква пов'язує обіцянку або Обітницю з Євхаристійною жертвою. Ритуал приділяє особливу увагу цьому аспекту, приписуючи, що «Обряд Обіцянки жити євангельським життям, або Обітниця» має «відправлятися під час Литургії".

Щоб відправляти Обітницю у Євхаристії виражається жертовний характер самовіддачі, властивої Обітниці євангельського життя у Францисканському Ордену Світських.

В Обітниці, яка складається в присутності Спільноти і Церкви, проявляється справжня природа кандидатів як священиків і жертв. Вони, обіцяючи жити євангельським життям, повністю віддають себе Господеві  і складають свої власні тіла на вівтар жертви Христа, як святу жертву, приємну Богу. 

У цьому тісному взаємозв'язку між Обітницєю та Євхаристією стає очевидним: у ній одночасно присутні як священик, що приносить Христову жертву, так і ті, що щойно склали обітницю, пропонуючи своє життя Отцю.

Те, що ми говоримо про таїнство Обітниці також відноситься до життя, яка витікає з тієї ж ритуальної дії, тому що це - основа християнського життя: воно є внутрішньо літургійним, спрямованим на постійне прославляння Бога.

Обітниця, по суті, не є миттєвою дією, окремим заходом в ході чийогось життя, а, скоріше посвятою життя і на все життя. Подія Обітниці, хоча й обмежена в часі, визначає нову екзистенціальну ситуацію, вводить людину у «стан» сповідування, і це - постійний стан, що має проживатися у світлі основоположної дії таїнства, з його нерозривним зв'язком з Євхаристією.

Отже, відносини між Обітницею та Євхаристією є довічним проектом; життя є справжнім лише тоді, та якщо воно відзначено ритмом Євхаристії (від Євхаристії до Євхаристії). З цієї причини, у введенні до таїнства обіцянки або Обітниці євангельського життя, світський брат чи сестра, або сам священик наставляє присутніх такими або подібними словами:

 

«Складаючи подяку (Євхаристія) Отцю через Христа, сьогодні у нас є додатковий привід для вдячності... Покликані слідувати за Христом, який приніс Себе Отцю як живу жертву за життя світу, ми наполегливо запрошувані, особливо сьогодні, приєднати свою жертву до Христової» (Ритуал Обітниці)

 

Вічне жертвоприношення, виражене в момент Обітниці, повинно проявлятися в формі таїнства у Євхаристії, а з Євхаристії дійовість  Христової жертви має входити (вливатися) в життя тих, хто прийняв обітницю. Ця жертва підтверджує і закріплює зобов'язання жити євангельським життям, що постійно знову приноситься у жертву таким чином, щоб життя світського францисканця все більш поступово оновлювалося в світлі початкової події Обітниці.

 

7. Хрещення й Обітниця

 

Як дія Церкви, Обітниця євангельського життя в Францисканському Ордені Світських має церковні наслідки. Це явно висловлено в Статуті в одному з його найбільш змістовних богословських розділів :

 

«Їх було зроблено живими членами Церкви через поховання і воскресіння з Христом у хрещенні, їх було більш тісно об'єднано з Церквою за допомогою Обітниці. Тому вони повинні йти вперед як свідки і бути інструментами її місії серед усіх людей, проголошуючи Христа своїм життям і словами» (п. 6).

 

Первинним елементом, що випливає з цього фундаментального твердження Статуту, є відносини між Хрещенням й Обітницею, з яких витікають взаємовідносини світських францисканців з Церквою. Як у положеннях Конституції, так і в Ритуалі підкреслюються ці взаємовідносини між Хрещенням й Обітницею. У Регулі та літургійних текстах Францисканського Ордену Світських згадується реальність хрещення для сердець та умів світських францисканців. Це як милість, так і неоціненний дар, який:

 

§надає освячення;

§  сакраментально готує людину до пасхальної таємниці Христа, який помер, був похований і воскрес;

§  робить його/її живим членом Церкви - Божим людом.

 

Членство й обітниця в Францисканському Ордені Світських націлені на те, щоб допомогти людині «жити благодаттю її хрещення й освячення з більшою інтенсивною рішучістю і старанністю» (Ритуал  I,12). Зобов'язання жити на основі свого хрещення, що в принципі вимагається від всіх християн, виникає для світських францисканців після обітниці в результаті літургійної дії і події спасіння, які мають вплив на саме хрещення.

Тому я вважаю за можливе сказати, що хоча хрещення «одне», і що Обітницю не слід розглядати як «нове» Хрещення, вірно також і те, що Обітниця має особливий вплив на надприродну частину християнина, породжену Хрещенням. Ритуал висвітлює конкретну дію Обітниці на Хрещення за допомогою таких дієслів, як оновлювати, проявляти, задіяти.

  

7. Згадка про Хрещення

Обітниця нагадує посвяту і обіцянки, дані при Хрещенні.   З цієї причини, з абсолютною точністю, Обітниця у Францисканському Ордені Світських була визначена як «Згадка про Хрещення».

Але термін «згадка» не слід розуміти в звичайному сенсі як «пригадати» про дещо у минулому, але, скоріше, як рух від минулого до сьогодення, за допомогою якого те, що відбулося в минулому, тепер робиться сучасним і дієвим завдяки силі Святого Духа.  У цьому й полягає все значення біблійної «згадки», і саме в цьому світлі ми повинні розуміти Обітницю як живу згадку про Хрещення. У цьому сенсі, «згадати» означає повернутися до Хрещення, але це також означає задіяти Таїнство, з якого нове життя черпає своє походження, для оновлення свого життя в сьогоденні.

 

7.2 Відновлення Хрещення

Отже, Обітниця включає поновлення таїнства Хрещення в особливий спосіб і надання йому нової сили.

Насправді Ритуал (Передмова, п. 1) говорить про «неоціненний дар Хрещення», який «проявляється в них і активується у більш повний і плідний спосіб».

Мова, що використовується, дуже схожа на ту, що використовувалася на II Ватиканському соборі і в післясоборних документах, коли йдеться про Обітницю чернечих: це - «спеціальна посвята, яка глибоко вкорінена в освяченні хрещенням, і більш повно виражає його» (PC 5а).

Обітницю як чернечих, так і світських францисканців слід розглядати як водохреща або прояв Хрещення. Не тільки це, але також і як більш повну і більш плідну його реалізацію.

 

Ми бачимо, те, як Обітниця робить Хрещення більш плідним, сильнішим і багатшим. У таїнстві Обітниці особливе покликання світських францисканців, затверджене посиленою дією Духа, збагачує хрещену особу і покладає на нього/неї повноту буття, за допомогою якого він/вона може свідчити про Христа, і для творення тіла Церкви.  Отже, через Обітницю неявна дія Хрещення стає очевидною і реалізується у повній мірі.  Обітниця діє після Хрещення, впливає на нього, закріплює і розвиває його, знаходить нове обличчя і викликає нове сходження Духу.

 

8. Відносини з Церквою

 

Фундаментальні відносини християнина з Церквою встановлюються через Хрещення, оскільки Хрещення вводить хрещеного до Божого люду, який є Тілом Христовим  синів і дочок, що отримали нове життя через воду і Святого Духа.

Обітниця породжує нові відносини з Церквою, або, скоріше, основні відносини хрещення оновлюються і вдосконалюються у конфірмації, стають «сильнішими» і «ближчими». Як сказано у Статуті Францисканського Ордену Світських:

 

«Їх було зроблено живими членами Церкви через поховання і воскресіння з Христом у хрещенні, їх було більш тісно об'єднано з Церквою за допомогою Обітниці....” (Статут  6).

 

Ритуал вторить цьому, коли вимагає від тих, хто складає обітницю:

 

«Ви стали членами люду Божого вашим хрещенням, і зміцнились через конфірмацію завдяки новому дару Духу для того, щоб проголошувати Христа своїм життям і своїми словами. Чи хочете ви поєднати себе більш тісно з Церквою?»(II, 29).

 

Тексти, які ми тільки що процитували, не кажуть про те, що обітниця встановлює нові відносини з Церквою, але лише про те, що обітниця в Францисканському Ордену Світських розвиває і посилює ці відносини у людині, яка хрестилася і прийняла перше причастя. Але енергійна мова, що використовується, вказує на глибину відносин, яких зазнають Світські Францисканці, що прийняли обітницю, з Церквою. Хоча вони не відрізняються від тих відносин, що встановлені між будь-якою хрещеною і конфірмованою людиною та Церквою, вони є сильнішими і ближчими. (fortius et arctius).

 

9. Свідки та знаряддя Церковної місії

 

Натомість, у документах більше уваги приділяється тому, щоб нав'язати сильніший зв'язок із церквою, що виникає з обітниці, з церковною місією Світських Францисканців. Насправді:

«Їх було зроблено живими членами Церкви через поховання і воскресіння з Христом у хрещенні, їх було більш тісно об'єднано з Церквою за допомогою обітниці. Тому вони повинні йти вперед як свідки і бути інструментами її місії серед усіх людей, проголошуючи Христа своїм життям і словами.

Покликані, як святий Франциск, щоб відновити Церкву і натхненні його прикладом, нехай вони енергійно присвячують себе життю у повному віросповіданні з Папою, єпископами і священиками, сприяючи відкритому і довірливому діалогу, який приносить рясні апостольські плоди».  (Статут 6)

Цей розділ Статуту розроблений на положеннях Конституції та в Ритуалі. Ці документи в цілому виявляють суттєві риси місії Світських Францисканців, яка за своєю суттю спрямована на розбудову Церкви.

Часте використання термінів побудувати і будівля має особливе значення, оскільки вони відразу нагадують місію, покладену на св. Франциска Розп'яттям Сан-Даміано, і є типовим для Францисканців, так як це є їхнім особливим способом бути присутніми у Церкві. Св. Франциск і його сини і дочки отримали від Господа дар входити до живої тканини Божого люду, так щоб вона могла виникнути в світі і жити в ньому як «універсальне таїнство спасіння».   

Однак місія світських Францисканців не може бути визначена на основі конкретних заходів і завдань, а швидше з точки зору їхнього існування. «Вірність своєму покликанню, Францисканському і світському, і щире та відкрите свідчення розбудови братерства є основним  служінням для Церкви, що є спільнотою любові. Вони повинні відзначатися в ній своїм «буттям», з якого походить їхня місія». (Конст. 100,3).

Відповідно, завдання Статуту, Конституції і Ритуалу полягає у тому, щоб підкреслити необхідність жити так, як справжні члени Церкви, відповідно до сильнішого і ближчого зв'язку, створеного із Церквою завдяки Обітниці.  Це, насамперед, є зв'язком віросповідання, який є основним елементом в Церкві, що має стверджуватися в реальному повсякденному житті.  Обов'язок свідчити, для якого призначені Світські Францисканці спершу через хрещення, а потім через обітницю, випливає безпосередньо із самої внутрішньої сутності Церкви, яка є співіснуванням віри і любові.

Це наполягання на свідченні у Статуті і Конституції має все більше акцентувати увагу братів і сестер Францисканського Ордену Світських на тому, що їхнє існування в церкві виправдане лише справжністю (автентичністю) їхнього життя.

Брати і сестри покаяння повинні, постійно в усіх обставинах, надавати вищий доказ своєї вірності до Бога, усвідомлювати світ надії, що знаходиться в них, щоб свідчити у неповторний спосіб свою вірність заповіту, встановленому з Церквою і Спільнотою з моменту своєї обітниці. 

 

Таким чином, всі настанови, що містяться в Статуті, положеннях Конституції та Ритуалі про важливість особистого свідчення, мають вітатися і впроваджуватися в життя з повним усвідомленням, що це - «»основний обов'язок учнів Господа».

 

 

II. Зобов'язання обітниці

  

10. Освячення

  

Текст Обітниці у Францисканському Ордені Світських є наступним:

 

«Я, брат NN (сестра NN), у благодаті з ласки Божої відновлюю oбітниці Святого Хрещення та присвячую себе служінню Його Царства. (Ритуал II, 31).

 

До цього у Передмові до Ритуалу говориться:

 

«Характер зобов'язання до євангельського життя є наступним: оновлення свого освячення і обіцянок, даних при хрещенні та конфірмації. Це означає присвятити себе Богові через його Люд з усіма наслідками, що випливають з цього, до теперішнього моменту, для того, щоб жити в поєднанні з Богом і чітко притримуватися його плану спасіння, за допомогою посвячення, яке має бути прожите у світі»(14а).

 

Ритуал використовує дієслово «посвятити», надаючи йому значення присвятити, іншими словами, призначити, віддати і присвятити річ або людину Богові і виключній службі Йому. Само собою зрозуміло, що в конкретному контексті Ритуалу Францисканського Ордену Світських йдеться про залучених осіб, і, отже, вони є тими, хто повинен присвятити себе Богові з повною свободою й усвідомленням. 

З цієї точки зору Обітниця - це дія, за допомогою якої людина віддає себе в руки Божі, дозволяючи Богу заволодіти собою, в результаті чого з самого моменту Обітниці, людина більше не належить собі, але розглядається як повністю «експропрійована» і така, що перебуває в повному розпорядженні Бога. В силу Обітниці людина стає власністю Бога, і, отже, «священною». 

Насправді ж, дієслово «посвятити» і його відповідний іменник «посвячення» правильно вказують на дію, за допомогою якого Бог опановує людину (яка має можливість повністю віддати себе через дар Духа, який привертає його/її), поставивши Його печатку на особу і зробивши його/її Своєю винятковою власністю.

 

Саме по собі значення посвячення полягає в його нисхідному вимірі: людина освячується, отримує посвячення від Бога, який привертає його/її до Себе і перетворює внутрішньо з тим, щоб він/вона міг жити відповідно до вимог вищого світу.

 

11. Цінність Обітниці в ФОС

 

Тепер ми підійшли до значення терміна Обітниця і виразу обіцянки жити євангельським життям, які знаходяться в Статуті, положеннях Конституції і Ритуалі Францисканського Ордену Світських. Вони вказують на намагання і зобов'язання Світського Францисканця, взяті на себе при прийнятті Обітниці. 

Ці умови і, перш за все, Обітниця, як правило, використовуються для позначення зобов'язання тих членів вірних Христа, які зобов'язують себе перед Богом і Церквою клятвами послуху, бідності й цнотливості (чистоти), які правило, приймаються в Інституті посвяченого життя, канонічно зведеного компетентним органом Церкви (CIC, кан. 573,1-2). Тому значення, яке вони набувають в контексті релігійного життя, є найбільш близьким до того, що ці ж терміни мають в сучасних канонічних та літургійних джерелах Францисканського Ордену Світських.

У Статуті, Конституції та Ритуалі ФОС ці ж терміни вказують на зобов'язання, яке подібним чином робиться перед Богом і Церквою, жити за Євангелієм за прикладом Святого Франциска, яке виражають миряни (заміжні й незаміжні) і члени білого духовенства, які, як правило, не пов'язані клятвами послуху, бідності й цнотливості, а також вони не беруть на себе ці зобов'язання, але мають намір жити в нормальних умовах світського життя.

Мова Статуту, Конституції і Ритуалу і реалії, виражені нею, не являють собою нічого нового, тому що у законодавстві Францисканського Ордену Світських і всіх відповідних джерелах завжди використовувалися терміни обіцянки, мета, обітниця.

Memoriale Propositi неодноразово говорить про обіцянку, обіцяти (promissio, promittere).

У назві глави два Supra Montem термін Обітниця присутній, але текст тієї ж глави звертається до термінології Memoriale Propositi. Проте, в обох текстах promissio вважається дійсною і правильною Обітницею, прийнятою підчас посвяти в Орден разом з екзаменом, одягом і випробувальним роком.

Чотири елементи періоду ініціації, перелічені тут, зазначені в Memoriale, принаймні з 1228 р., і їх можна знайти у всіх Статутах Францисканських орденів покути тринадцятого століття, хоча і з різними варіаціями.  Ця процедура, що використовується для кандидатів на життя успільноті, не була виключною лише для Францисканських орденів покути, насправді, вона вірно відображає менталітет часу і церковного законодавства, які тоді застосовувалися до всіх «ченців». 

Після завершення випробувального року обіцянка являє собою канонічний вступ до спільноти, яку після цього неможливо буде полишити, окрім як для того, щоб увійти до ухваленого «релігійного (чернечого)» Ордена.

Це розпорядження міститься в усіх релігійних законодавчих приписах того часу, і вказує на повагу не тільки до Статуту того чи іншого Інституту, але і для життя, яке проживається у ньому за підтримки Статуту. Зобов'язання обітниці/обіцянки, по суті, є довічними, і можуть змінюватися тільки в бік більшої інтенсивності.

Те, що ми маємо наразі, відображене у примітивному законодавстві францисканського руху, дозволяє нам перелічити складові елементи обітниці Братів і Сестер покути. Вона включає в себе:

а) зобов'язання, взяте на себе перед Богом;

б) зобов'язання дотримуватися певної форми життя або Статуту;

в) остаточний вступ до Ордену.

 

Ті ж самі елементи є також складовими чернечої обітниці, і це призводить нас до думки, що propositum vitae або обіцянка Світських Францисканських Орденів Покути еквівалентна чернечій обітниці.

З цього ми робимо висновок, що, в той час, як ми маємо справу не з чернечим Орденом в строгому сенсі слова, назва «Орден» дуже підходить до Світської Францисканської  спільноти.  Якщо з одного боку, необов'язково мати спільне життя чи клятви, з другого боку, "Орден покаяння" має Статут, затверджений Апостольським Престолом, новіціат і незворотну Обітницю: іншими словами він є «релігійним Орденом» в широкому сенсі, або Світським Орденом.

Таким чином, перші члени Францисканських Орденів Покути не були простими «мирянами» або просто віруючими - вони були, натомість, «світськими монахами», і, як такі, належали до церковного чину. Насправді «мирянин» є доповненням «священнослужителя», в той час як «світський» є протилежністю «члену чернечого ордену». «Світський» - це той, хто живе в мирі (saeculum), незалежно від того, чи він є мирянином, духовною особою та/або ченцем. «Член чернечого ордену», з іншого боку, - це той, хто живе в монастирі чи конвенті або, принаймні, в деякій спільноті, долученій до церкви; член ордену, в свою чергу, може бути тільки чернцем, або він також може бути також духовною особою.

Протягом століть Францисканський Орден Світських не тільки зберіг термінологію (promissio, promittere) примітивного законодавства, але поступово почав використовувати термін «Обітниця», що означає зобов'язання жити євангельським життям відповідно до затвердженого Статуту. 

Ми можемо зробити з цього висновок, що сильна переконаність давніх часів, а саме, що обіцянка Братів і Сестер Покути є істинною і правдивою Обітницею, була постійною частиною усвідомлення Францисканського Ордену Світських.

Те ж саме чітке усвідомлення не тільки залишається незмінним, але й виведене ще більш рі