Структура ФОСПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ  ФОС.

Францисканський Орден Світських ( ФОС ) або ІІІ Францисканський Орден набув статусу Ордену та  отримав правові норми  завдяки прийняттю в 1221 році для упорядкування свого існування  Регули,опрацьованої  святим Франциском за допомогою кардинала Уголіно ( пізніше – Папи Григорія ІХ). Ця Регула  під назвою «Меморіал братів і сестер від покаяння» існувала до 1289 року, в якому Папа Микола  ІУ, францисканець, порадив відновити Регулу, яку в тому ж році затвердив. Через шість століть, у 1883 році,  Папа Лев ХІІІ порадив відновити Регулу відповідно до нових потреб Церкви. Остання редакція Регули, що була доопрацьована після ІІ Ватиканського Собору,  у 1978 році,  стала основою для  опрацювання та затвердження Генеральної Конституції ФОС, як документу Ордену,  який подає  сьогодні  допомогу в застосуванні Регули.

 

СПІЛЬНОТИ.

ФОС бере свій початок від натхнення святого Франциска з Ассизі, якому Всевишній відкрив  суть євангелічного життя у братерській спільноті.

ФОС поділяється на спільноти різних рівнів з метою  підтримання в упорядкованому вигляді єдності і взаємної співпраці між братами та сестрами. Регула  про це говорить: «Францисканський Орден Світських поділяються на спільноти різних рівнів: місцеві, регіональні, національні , міжнародну, кожна з яких зокрема являє собою у Церкві власну юридичну особу. Ці ж спільноти різних рівнів об’єднані взаємно та підпорядковані одна одній у відповідності до норм цієї Регули та Конституції» (Рег.,п.20)

Закладання спільнот , духовне та пастирське піклування про ФОС довірені Церквою Першому Францисканському Ордену та Третьому Ордену Регулярному (ТОР).

 

 

Брати і сестри об’єднуються у :

-місцеві спільноти, утворені при місцевому храмі або монастирі;

-персональні спільноти, створені на підставі конкретних поважних та законних мотивів, визнаних через установчий декрет.

Місцеві    спільноти групуються у спільноти різних рівнів: регіонального, національного та міжнародного на підставі  церковних, територіальних та інших критеріїв.

Оживлюються  та  керуються спільноти відповідними Радами, які обираються під час виборів згідно з Регулою, Генеральною Конституцією та власними Статутами (див. «Регула», «Генеральна Конституція»).

 

Місцева спільнота.

Першою і найважливішою  клітинкою  Ордену  є місцева спільнота.  Канонічне закладення місцевої спільноти  належить до компетенції  регулярного старшого Першого Францисканського Ордену або Третього Ордену Регулярного . Закладення відбувається за  проханням  зацікавлених братів та сестер після консультацій з Радою вищого рівня. Затверджується відповідним Декретом.

Для канонічного закладення спільноти поза межами  францисканських монастирів та храмів Першого Францисканського Ордену та Третього Ордену Регулярного необхідна письмова згода єпископа.

Для канонічного  затвердження місцевої спільноти  вимагається щонайменше п’ять членів , які склали довічну Обітницю євангелічного життя. Прийняття до Ордену та складання Обітниці у цих перших братів та сестер здійснює Рада  іншої місцевої спільноти або Рада вищого рівня, яка належним чином займалася їх формацією. Документи про вступ та складання обітниць, а також Декрет про канонічне затвердження спільноти повинні зберігатися в архіві спільноти, а копія має бути надіслана до Ради вищого рівня (ГК 3.46)

Прохання про прийняття до ФОС  слід подавати до місцевої спільноти, Рада якої приймає рішення щодо прийняття нових братів і сестер.

Почуття  спільної відповідальності вимагає від членів спільноти особистої присутності, свідчення, молитви, активної співпраці згідно з можливостями кожного та прийняття на себе обов’язків по оживленню спільноти.

Конституція ФОС широко визначає всі положення, пов’язані з існуванням та діяльністю місцевих спільнот (див.ГК,ст.45-59)         

Регіональні спільноти.

Регіональна спільнота – це органічне обєднання всіх місцевих спільнот, які існують на території регіону, або які можуть увійти у природне обєднання між собою завдяки географічній близькості, наявності спільних проблем або пастирської послуги.

 Місцеві спільноти ФОС в Україні об’єднані   в   5 регіональних спільнот :

  1. Північний регіон (Чернігів, Полтава, Харків, Суми, Київ, Житомир)
  2.   Західний регіон ( Львів, Рівне, Луцьк, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці)
  3.   Вінницький регіон (м.Вінниця та райони області ) 
  4.   Південно-Східний регіон (спільнота «Придніпровя»:  Дніпропетровськ, Новомосковськ,  Камянське; спільноти м. Миколаїв, м.Херсон, м. Симферопіль, м. Суми, м.Харків, м. Кривий Ріг).

   5. Хмельницький регіон (м.Хмельницький, райони області)

Створення  та поділ Регіональної спільноти належать до компетенції Національної  Ради . Про це інформуються компетентні старші вищого рівня чернечих Орденів, до яких належить  звертатись про надання духовної асистенції.

Духовна асистенція Регіональних спільнот здійснюється Духовним асистентом   ( або конференцією духовних асистентів ) Першого Францисканського Ордену або Третього Регулярного Ордену.

Генеральна Конституція ФОС визначає всі питання, пов’язані з діяльністю Регіональних Рад (див.ГК, ст.61-64).

 

Національна спільнота.

Національна спільнота – органічне обєднання  місцевих спільнот, які існують на території однієї або більше країн, поєднаних та скоординованих між собою  регіональними спільнотами, у межах яких вони існують.

Духовна асистенція Національної  спільноти здійснюється  конференцією Духовних асистентів Першого Францисканського Ордену або Третього Регулярного Ордену.

Питання діяльності національної спільноти регулюються Генеральною Конституцією ФОС (див ГК,ст.61-64).

 

Міжнародна   спільнота.

Міжнародна спільнота формується шляхом об’єднання всіх католицьких спільнот світських францисканців всього світу. Вона ідентифікується з цілим ФОС.

Канонічна Національна спільнота ФОС в Україні є складовою частиною Міжнародної спільноти ФОС.

Міжнародна спільнота керується та оживлюється  міжнародною Радою (МР ФОС) ,її Президією та генеральним міністром. Вона має свій центр у Римі, Італія.