Ритуал ФОС
РИТУАЛ
ФРАНЦИСКАНСЬКОГО
ОРДЕНУ СВІТСЬКИХ

Національна Рада ФОС України

З дозволу церковної влади текст оригіналу підготовлений Генеральними асистентами OFS
І перевірений Міжфранцисканською Літургічною Комісією за дорученням францисканських Генеральних Міністрів
Рим, березень 1983 р.

Український текст є перекладом з врахуванням видання українською мовою Тимчасової Ради ФОС України 1998 р.

За дорученням Національної Ради ФОС України
Опрацювали:
Бр.Юрій Зелінський, дух.асистент ФОС,Київ
С.Лариса Дубравська,ФОС,Львів, с.Марія Обушко,ФОС,Львів, с.Валентина Владимирова, ФОС, Вінниця, с.Світлана Гнатишина,ФОС, Вінниця.
Видання ІІ доповнене
Для внутрішнього користування.


СВЯТА КОНГРЕГАЦІЯ ТАЇНСТВ ТА БОЖОГО КУЛЬТУ.
Прот.№CD 1613\83

До спільнот Францисканського Ордену Світських.
5 жовтня 1983 року його Преосвященство отець Йосиф Анголо, Генеральний Міністр Третього Ордену Регулярного св.Франциска (ТОР) від імені Генеральних Міністрів Монаших Родин та Міжнародної Францисканського Ордену Світських надіслав до нас письмове прохання про ухвалу Ритуалу Францисканського Ордену Світських. З готовністю відповідаючи на його послання, та у силу повноважень, наданих нашій Святій Конгрегації папою Іваном Павлом ІІ, охоче визнаємо, тобто ухвалюємо текст Ритуалу Францисканського Ордену Світських в редакції латинською мовою та подаємо у поєднання з Декретом.
До надрукованого тексту нехай буде додана згадка про затвердження Найсвятішим престолом , а також два друковані примірники цього тексту надіслано до нашої святої конгрегації.
Будь-які інші постанови відхиляються.
Від святої Конгрегації Таїнств та Божого Культу 9 березня 1983 р., у Ювілейний рік Відкуплення людського роду.
Йосиф Кардинал Касоріа,префект
Вергіліус Ное, архієпископ Вонсарії, секретар.


І.СУТЬ СКЛАДАННЯ ОБІТНИЦІ У ФРАНЦИСКАНСЬКОМУ ОРДЕНІ СВІТСЬКИХ.

1.Бог закликав багатьох чоловіків та багатьох жінок, як подружніх, так і самотніх, а також багатьох єпархіальних священників на шлях євангелічної досконалості, через наслідування прикладу та способу життя св..Франциска з Ассизі. Закликав їх також до життя харизмою та до поширення її у світі. Ті, що пішли за голосом покликання і вступили до Францисканського Ордену Світських, зобов’язуються наслідувати Ісуса Христа, а також жити у цій Спільноті згідно з Євангелієм. Таким чином безцінний дар хрещення проявляється в їхньому житті та щоразу повніше та плідніше реалізується.
2.церква завжди з великою пошаною оцінювала цей спосіб життя, пробуджений Святим Духом «для добра Церкви та людського суспільства».(1)Тому, черех Регули, затверджені папами Миколою ІУ, Левом ХІІІ та Павлом Уі, вона турбувалася про відповідне пристосування його до вимог та очікувань Церкви, які змінюються з бігом часу.
3.Францисканці світські об’єднані у Спільноти, перебуваючи у духовній єдності зі всім народом Божим, через молитви, подяку та поновлення своїх зобов’язань жити новим життям, здійснюють Спасіння проголошене та обіцяне нам у Христі.

ІІ.НОРМАТИВНИЙ ХАРАКТЕР РИТУАЛУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ДОСТОСУВАННЯ.

4.Францисканські Спільноти Світських поширені в усьому світі, усвідомлюючи особливу цінність переживання плану спасіння, і надалі прагнуть згідно з цим критерієм впроваджувати і повніше реалізувати у кожному народі та кожній культурі таїнство Втіленого слова Божого, Спасителя всіх людей.
5.Обряди та молитви, про які йде мова у Ритуалі, звертаються до традиції Францисканської Спільноти у різних країнах по цілому світі.
6.Достосування цього Ритуалу є обов’язковим насамперед для Національних Рад. Обряди вступу до Спільноти та складання Обітниць слід вважати обов’язковими в істотних речах та виконувати у кожному обряді.
7.Ритуал Францисканського Ордену Світських у кожній країні та у кожному культурному контексті повинен у властивий спосіб виказувати дар Святого духа та постанову вести життя згідно євангелії, що є таким характерним для Францисканського Ордену Світських.
Це вимагає, з одного боку, специфічних елементів культури конкретного регіону, а з другого – вимагає від світського францисканця вірності власному покликанню та його католицькому характеру, тобто єдності зі свіма Спільнотами та цих Спільнот з Церквою.

ІІІ.ОБРЯДИ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ЕТАПИ ЖИТТЯ У ФРАНЦИСКАНСЬКОМУ ОРДЕНІ СВІТСЬКИХ.

8.Кандидати, після відповідного випробування терміну та підготовки, проходячи чергові ступені формації, приєднуються до Францисканського Ордену Світських . Цими ступенями є: постулат, новіціат, роки тимчасових Обітниць.
(принаймні річний період підготовки) та складання Обітниці – зобов’язання вести євангелічний спосіб життя. До цих ступенів відносяться також поновлення Обітниці та ювілей складання Обітниці. Всі члени Спільноти повинні проходити через всі ці ступені.
9.Церква через священника та Старшого Спільноти , котрі представляють Спільноту, приймає зобов’язання і Обітниці у тих, хто обіцяє виконувати спосіб життя згідно Регули
Францисканського Ордену Світських. Церква своєю привселюдною молитвою просить для них Божої допомоги та благодаті. Священник від імені Церкви благословляє їх та їхні зобов’язання , чи то Обітниці, поєднуючи їх з євхаристичною жертвою.


1.ПРИЙНЯТТЯ ДО ПОСТУЛАТУ.

10.Обряд вступу до постулату, який розпочинає період формації, повинен бути простим та скромним. Добре, якщо прийняття до постулату відбувається під час Літургії Слова Божого та в присутності Спільноти.

11.В обряді беруть участь:


А)кандидати;
Б)священник, духовний асистент ФОС, або настоятель францисканської монашої родини, з якою Спільнота світських особливо пов’язана. При необхідності може бути делегований священник, обов’язком якого є проведення літургічного обряду;
В)Старший Спільноти, котрий приймає нових членів до постулату від імені Ради спільноти;
Г)місцева спільнота.
Якщо з поважних причин обряд прийняття відбувається без участі священника, обрядом керує Старший і він приймає кандидатів до проходження періоду формації.

12.Кандидат повинен чітко та однозначно висловити:
А) прохання та бажання розпочати період випробування ведення євангелічного способу життя згідно з Регулою св. Франциска з Ассизі;
Б) намір прийняття у майбутньому обов’язків і виконання за допомогою Спільноти цього способу життя в єдності і гармонії зі всією Францисканською Родиною.


Відновлення Обітниць Святого Хрещення та миропомазання.

Священник , вбраний в комжу і стулу, підходить до вівтаря і виголошує зібраним промову. Перед вівтарем приготована пасхальна свічка - Пасхал, яку запалюють після промови (або Старший , якщо керує обрядом прийняття,після закінчення вступного привітання урочисто вносить запалений Пасхал і встановлює його на властиве місце). Священник (або Старший, якщо керує обрядом прийняття) звертається до кандидатів, зібраних перед вівтарем:
«Дорогі брати і сестри!
Досконалість християнського життя, до якого закликаються послідовники святого Франциска, вимагає праці над розвитком чеснот і дарів Святого Духа, які нами отримані під час Таїнств Хрещення та Миропомазання. Згідно з закликами Церкви, це є необхідне підготування до євангелічного життя і апостольства в дусі святого Патріарха. Чи хочете відновити обітниці та зобов’язання Таїнства Хрещення та Миропомазання , щоб з повною свідомістю розпочати приготування до випробувального періоду та до складання довічних Обітниць.»

Кандидати: «Хочемо.»

Священник:
«Прийміть світло Христа, аби з новим старанням виконувати прийняті зобов’язання Таїнства Святого Хрещення (всі запалюють свої свічки від Пасхалу). Виголосимо зараз обітниці, складені колись через наших батьків. Питаю зараз кожного з вас:
Чи відрікаєшся від гріху, щоб жити в свободі дітей Божих?»

Кандидати: «Відрікаюсь.»

Священник:
«Чи відрікаєшся від усього, що провадить до зла, аби гріх тебе не опанував?»

Кандидати: «Відрікаюсь.»

Священник:
«Чи відрікаєшся від сатани, котрий є головним винуватцем гріха?»

Кандидати: «Відрікаюсь.»

Священник:
«Чи віруєш в Бога Отця вседержителя, Творця неба і землі?»

Кандидати: «Вірую.»

Священник:
«Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який народився від Діви Марії, страждав, помер і був похований, який воскрес із мертвих і сидить праворуч Бога Отця?»

Кандидати: «Вірую.»

13.Старший:
Нехай підійдуть брати і сестри, які бажають розпочати випробувальний період у нашій Спільноті …(перераховуються імена).

14.Один з кандидатів від імені всіх (або всі разом) висловлюють побажання розпочати випробувальний період постулату у Францисканському Ордені Світських. Старший від імені Спільноти приймає прохання кандидатів. Він може це зробити у формі запитань та відповідей, або у формі діалогу в словах, які подані нижче або в інших:

«Брати і сестри, ми, присутні тут, просимо про прийняття до вашої Спільноти Францисканського Ордену Світських. Прагнемо, з більшим натхненням і старанням жити благодаттю святого хрещення та наслідувати Ісуса Христа згідно з навчанням і прикладом св.Франциска з Ассизі. Тому обіцяємо служити для слави Божої в нашому стані життя та виконувати Його заповідь любові до людей.»

15.Старший:
«Спільнота з великою радістю приймає ваші особисті прохання, а я допускаю вас до початку періоду формації постулату.»


16.Священник:
«Церква і Францисканська Родина приймають та затверджують ваше рішення. Нехай Господь зішле вам Свою благодать для витривалості у ньому. І щоб ви стали для світу «закваскою» євангелічного життя.»

17.Всі: Амінь. Богу подяка!

Старший або священник , згідно з місцевим звичаєм, подає кожному кандидатові Євангелію, промовляючи:
«Брате (сестро), Регула і життя світських францисканців полягає у наступному:
Виконувати Євангелію господа нашого Ісуса Христа, взявши за взірець Святого Франциска Ассизького.
Намагайся,щоб Христос був натхненником та центром твого життя по відношенню до Бога і до людей.»

18.Після закінчення обряду Спільнота може по-братерськи привітати кандидатів, виразити їм свою радість та доброзичливість.

19.Секретарю Ради Спільноти слід вписати прізвища та імена новоприйнятих кандидатів до спеціальної книги.


2. ОБРЯД ПРИЙНЯТТЯ ДО НОВІЦІАТУ.

20. Обряд прийняття, який є початком періоду формації новіціату, повинен відбуватися під час Літургії Слова, він розпочинається відповідною піснею.

21. В обряді беруть участь:
А)кандидати;
Б)священник, духовний асистент ФОС, або настоятель францисканської монашої родини, з якою Спільнота світських особливо пов’язана. При необхідності може бути делегований священник, обов’язком якого є проведення літургічного обряду;
В)Старший Спільноти, котрий приймає нових членів до новіціату від імені Ради спільноти;
Г) члени місцевої спільноти.
Священник, який керує обрядом, розпочинає його знаком хреста і кількома словами привітання.

Далі один з співбратів ФОС або сам священник зачитує впровадження, за поданим текстом або говорить своїми словами:

«Господь закликав нас до Спільноти, щоб вести євангелічний спосіб життя, який Сам відкрив Святому Франциску з Ассизі. Він громадить нас сьогодні, щоб ми прийняли тих, котрі під впливом Святого Духа, висловили прохання про прийняття до Францисканського Ордену Світських і прагнуть розпочати період формації новіціату. Він закінчиться складанням І-ї тимчасової Обітниці. Тобто присягою ведення євангелічного способу життя. Проголосимо зараз живу віру в господа і благаймо Його, щоб зіслав благодать святого Духа кандидатам для проведення відповідної для них формації та допомагав їм в її осягненні.»

23. Після закінчення впровадження священник говорить:
«Молімося. Господи Боже! Ти, який послав Свого Сина Ісуса Христа, який став для нас Шляхом, Істиною і Життям, даруй Свою благодать тим, хто прагне вступити до Францисканського Ордену Світських і всім нам, щоб ми уважно вслухалися в слова Євангелії та змогли їх зберегти.
Через Ісуса Христа, Господа нашого.»

24.Всі: Амінь.


ЛІТУРГІЯ СЛОВА.

25. На початку необхідно прочитати слова «Заохочення» св.Франциска до всіх вірних (друга версія,розд.ХІІ, вірш 87):
«Вслухаємось в слово Боже у дусі нашого святого отця Франциска, який так заохочує нас: «…молю і заклинаю вас в імя любові, котра є Бог, припадаючи до стіп ваших, щоб ці та інші слова Господа нашого Ісуса Христа ви прийняли і здійснили, і дотримувалися з покірністю та любовю».

26.Перше читання:Рим.6,3-11
Щоб «і ми теж жили новим життям»
Читання з листа святого Павла Апостола до Римлян
«Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестились, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб, як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з’єднані з Ним подобою Його смерті, то будемо і подобою воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розпятий з Ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити; бо , хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає: смерть над Ним більше не панує. Вмираючи бо,Він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само й ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога, в Христі Ісусі».
Слово Боже.
Всі: «Богу подяка.»

27.Псалом 24(23)1-2; 3-4; 5-4; 7-8; 9-10

Реф. Такий рід тих, які шукають Господа!

Господня є земля, її повнота,
Вселенна та її мешканці.
Бо Він на морях заснував її
І утвердив її на ріках.
Реф.

Хто на гору Господню зійде,
І хто буде стояти на
Його святому місці?
Той, чиї безвинні руки й чисте серце;
Хто не пильнує розумом своїх пустого
І не присягає криво.
Реф.

Він матиме від Господа благословення
І ласку від Бога свого спасіння.
Такий рід тих, які Його шукають,
Шукають лице Якового Бога.
Реф.

О брами, підніміте главні ваші,
І піднесіться ви, одвічні двері,
Щоб увійшов Цар слави.
«Хто Він, отой Цар слави -
Господь могутній і потужний,
Господь потужний у битві».
Реф.

О брами, підніміте главні ваші,
І піднесіться ви, одвічні двері,
Щоб увійшов Цар слави.
«А хто Він такий - отой Цар слави -
Господь сил, він є Цар слави».
Реф.

28.Читання з Євангелії: Мк.1,12-15
«Покайтеся і вірте в Євангелію».
+Слова Святої Євангелії від Марка.
«В той час : Дух повів Його в пустелю. Він перебував у пустелі сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, а ангели Йому служили.
А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: : « Сповнився час, і Царство Боже близько; покайтеся і вірте в Євангеліє».
Слово Господнє!

Всі: «Слава Тобі, Христе!»

29.Священник виголошує коротку проповідь; в залежності від обставин він може запропонувати учасникам «поділитися Євангелією».

ПРИЙНЯТТЯ

30. Старший:
Нехай підійдуть брати і сестри, які бажають вступити до нашої Спільноти… (перераховуються імена).

31. Один з кандидатів від імені всіх (або всі разом) висловлюють побажання вступити до Францисканського Ордену Світських.

Кандидати:
«Брати і сестри !Ми, (сестра\імя,…,брат\імя…), присутні тут просимо про прийняття до вашої Спільноти Францисканського Ордену Світських. Прагнемо , з більшим натхненням і старанням жити благодаттю святого хрещення та наслідувати Ічуча Христа, згідно з навчанням і прикладом св..Франциска з Ассизі. Тому обіцяємо служити для слави Божої в нашому світському стані та виконувати Його заповідь любові до людей».

32. Старший від імені Спільноти приймає прохання кандидатів. Він може це зробити словами, які подані нижче або іншими:
Старший:
«Спільнота з великою радістю приймає ваші особисті прохання, а я допускаю вас до початку періоду формації новіціату.»

33.Священник:
«Церква і Францисканська Родина приймають та затверджують ваше рішення. Нехай Господь зішле вам свою благодать для витривалості у ньому, і щоб ви стали для світу «закваскою» євангелічного життя.»

34.Всі: «Амінь. Богу подяка!»
Останнє проголошення можна замінити співом або виразити в інший спосіб, згідно з місцевим звичаєм.

35.Старший або священник, згідно з місцевим звичаєм, подає кожному кандидатові Регулу ФОС, промовляючи:
«Брате (сестро), Регула і життя світських францисканців полягає у наступному:
Виконувати Євангелію господа нашого Ісуса Христа, взявши за взірець Святого Франциска Асизького.
Намагайся,щоб Христос був натхненником та центром твого життя по відношенню до Бога і до людей.

Згідно з місцевим звичаєм Старший може вручити кожному відзнаки Ордену (знак Тау).

36.Далі промовляється молитва вірних та молитва «Отче наш».

37.На закінчення Старший звертається до нових членів Спільноти, промовляючи такі або подібні слова:
«Брати і сестри! Наша Спільнота з великою радістю обіцяє, що буде допомагати вам на вашому шляху своєю дружбою, молитвами, та свідченнями власного життя. Ви своєю присутністю та поєднанням з нами збільшуєте чисельність та цінність нашої Спільноти. Спаси вас Бог!»

38.Брати і сестри подають один одному знак миру та співають відповідну пісню.

39.Обряд закінчується благословенням нашого святого Отця Франциска:
Священник:
Хай благословить тебе Господь і нехай зберігає.
Всі:Амінь.
Священник:
Обличчям Своїм хай Він засяє і помилує тебе.
Всі: Амінь.
Священник:
Хай до тебе лице Своє поверне і огорне тебе миром.
Всі:Амінь
Священник:
Хай благословить вас Бог Отець, і Син,і Святий Дух.
Всі:Амінь.

40.Секретарю Ради Спільноти слід зробити відмітку про новоприйнятих кандидатів у спеціальній книзі (Прізвища та імена яких занесені після вступу до постулату).


3.ОБРЯД СКЛАДАННЯ І-ї ТИМЧАСОВОЇ ОБІТНИЦІ ЄВАНГЕЛІЧНОГО ЖИТТЯ.

41.Складанню Професії або довічної Обітниці передує складання тимчасової Обітниці. Це є підготовкою до складання довічної Обітниці і повинно поновлятися щороку, але не більше трьох років.

42.така можливість вибору запропонована з виховною метою. Йдеться про те, щоб набування відповідного рівня формації і приєднання до Спільноти відповідало виховним вимогам цього періоду підготовки.

43. Обряд складання Обітниці може відбуватися під час богослужіння Літургії Слова Божого,
використовуючи найпростішу форму. Читання і весь обряд можна пристосувати до відповідних обставин. Коли ж обряд поєднаний з святою Літургією, священник повинен виголосити невелику проповідь.

44. При складанні І-ї тимчасової Обітниці євангелічного життя необхідна присутність Старшого Спільноти та двох свідків. По можливості, в обряді повинна взяти участь місцева спільнота.

45. Обряд повинен відбутися під час якогось Літургічного богослужіння, за найбільш простою формою.

46. Якщо обряд складання Обітниці відбувається під час Літургії Слова, можна використати читання з Додатку 1,п.1-24.

47. Впровадження до обряду складання Обітниці.
Перед початком обряду священник звертається до присутніх наступними або подібними словами:
«Притягнені силою Євангелії, відчуваємо покликання до постійного відновлення та невпинного внутрішнього навернення, щоб уподібнитися Христу і з Ним присвятити себе служінню Небесному Отцю та братам. На цьому шляху постійного навернення витривалість є Божим даром. Для цього, брати і сестри, вознесемо до Бога наші прохання, аби зростаючи у нашій любові, до кінця зберегли свою вірність.»

48. На це всі відповідають:
« Господи! Подивись ласкаво на тих, кого, покликав до святості євангелічного життя у спільноті Францисканського Ордену Світських. Зішли на них Свою благодать, щоб до кінця виконували свої зобов’язання євангелічного життя, які гідно і сміливо проголосили. Просимо Тебе через Христа, Господа нашого. Амінь.»

ОБІТНИЦІ.

49.Старший:
«Нехай підійдуть брати і сестри, які бажають скласти обітниці ведення євангелічного життя у спільноті Францисканського Ордену Світських(перераховуються імена).»

50.Один з кандидатів від імені всіх (або всі разом) висловлюють побажання вступити до Францисканського Ордену Світських.

51.Ті, які складають Обітницю євангелічного життя, можуть використати формулу:
«Я, брат(сестра)…, у благодаті з ласки Божої відновлюю обітниці Святого Хрещення та присвячую себе служінню Божого Царства. Обіцяю в моєму світському стані (або: в моєму священницькому житті) протягом одного року в усьому керуватися Євангелією Ісуса Христа, живучи у Францисканському Ордені Світських згідно з вказівками його Регули. Нехай благодать Святого духа , заступництво Пресвятої Діви марії те нашого святого Отця Франциска, а також братерська спільнота завжди будуть мені допомогою, щоб я міг (могла) осягнути досконалу християнську любов. Амінь»

51. Священник додає словами св.. Франциска:
«І кожний, хто це виконує, нехай у небі буде сповнений благословенням Отця Всевишнього , а на землі благословенням Його Сина з Пресвятим Духом Утішителем, зі всіма силами небесними і зі всіма святими…»
Всі: Амінь.

ПРИЙНЯТТЯ ОБІТНИЦІ.

52.Старший:
«Як Старший Спільноти , приймаю ваші Обітниці. Всі брати і сестри єднаються з вами подякою Богу за цей дар.»


4.ОБРЯД СКЛАДАННЯ ІІ-ї ТА ІІІ-ї ТИМЧАСОВОЇ ОБІТНИЦІ ЄВАНГЕЛІЧНОГО ЖИТТЯ.


53.Складанню Професії або довічної Обітниці передує складання тимчасової Обітниці. Це є підготовкою до складання довічної Обітниці і повинно поновлятися щороку, але не більше трьох років.

Така можливість вибору запропонована з виховною метою. Йдеться про те, щоб набування відповідного рівня формації і приєднання до Спільноти відповідало виховним вимогам цього періоду підготовки.

54. Обряд складання Обітниці може відбуватися під час богослужіння Літургії Слова Божого, використовуючи найпростішу форму. Читання і весь обряд можна пристосувати до відповідних обставин. Коли ж обряд поєднаний з святою Літургією, священник повинен виголосити невелику проповідь.
Якщо обряд складання Обітниці відбувається під час Літургії Слова, можна використати читання з Додатку 1,п.1-24.

55.При відновленні тимчасової Обітниці євангелічного життя необхідна присутність Старшого Спільноти та двох свідків. По можливості, в обряді повинна взяти участь місцева спільнота.


ВПРОВАДЖЕННЯ ДО ОБРЯДУ ВІДНОВЛЕННЯ ОБІТНИЦІ.

56. Перед початком відновлення Обітниці священник звертається до присутніх наступними або подібними словами:
«Притягнені силою Євангелії, відчуваємо покликання до постійного відновлення та невпинного внутрішнього навернення, щоб уподібнитися Христу і з Ним присвятити себе служінню Небесному Отцю та братам. На цьому шляху постійного навернення витривалість є Божим даром. Для цього, брати і сестри, вознесемо до Бога наші прохання, аби зростаючи у нашій любові, до кінця зберегли свою вірність.»
57. На це звернення всі відповідають:
« Господи! Подивись ласкаво на тих, кого, покликав до святості євангелічного життя у спільноті Францисканського Ордену Світських. Зішли на них Свою благодать, щоб до кінця виконували свої зобов’язання євангелічного життя, які гідно і сміливо проголосили. Просимо Тебе через Христа, Господа нашого. Амінь.»ВІДНОВЛЕННЯ ОБІТНИЦІ.

58. Ті, які відновлюють Обітницю євангелічного життя, можуть використати формулу:
«Я, брат (сестра)…, відновлюю на період одного року мою Обітницю керуватися у життя Євангелією Господа нашого, Ісуса Христа , згідно з вимогами Регули Францисканського Ордену Світських, наслідуючи приклад святого Франциска Ассизького. Амінь»

59. Священник додає словами св. Франциска:
«І кожний, хто це виконує, нехай у небі буде сповнений благословенням Отця Всевишнього , а на землі благословенням Його Сина з Пресвятим Духом Утішителем, зі всіма силами небесними і зі всіма святими…»
Всі: Амінь.

ПРИЙНЯТТЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОБІТНИЦІ.

61.Старший:
«Як Старший Спільноти , приймаю відновлення вашої Обітниці. Всі брати і сестри єднаються з вами подякою Богу за цей дар»

ЗАКІНЧЕННЯ ОБРЯДУ.

62.Обряд закінчується Молитвою вірних, після якої відмовляється «Отче наш» і наступна благальна молитва:
Господи! Вислухай наші молитви і вчини так, щоб ці брати і сестри, котрі у своєму повсякденному житті працюють для людей, змогли у свої земні обов’язки втілити дух Євангелії. Через Христа, Господа нашого.
Всі: Амінь.

5.ОБРЯД СКЛАДАННЯ ОБІТНИЦІ ЄВАНГЕЛІЧНОГО ЖИТТЯ
(НА ВСЕ ЖИТТЯ)


64.Складанню Професії або довічної Обітниці передує складання тимчасової Обітниці. Це є підготовкою до складання довічної Обітниці і повинно поновлятися щороку, але не більше трьох років.

65.Така можливість вибору запропонована з виховною метою. Йдеться про те, щоб набування відповідного рівня формації і приєднання до Спільноти відповідало виховним вимогам цього періоду підготовки.

66. Обітницю євангелічного життя або професію необхідно складати при участі Спільноти, тому , що по своїй суті вона є публічним та церковним актом. Вказується на те, щоб складання Професії (довічної Обітниці) відбувалося під час Святої Літургії , або, принаймні, під час Літургії Слова.

67. Суть зобов’язань євангелічного життя полягає:
А)у відновленні свого посвячення та обітниць хрещення та миропомазання. Цей акт виражає посвячення себе Богу через служіння народу Божому , та прийняття всіх наслідків, які з цього виникають і стосуються поєднання з богом та приєднання до Його плану спасіння, через посвячення, яке здійснюється у світському житті.
Б) у прагненні євангелічного життя за прикладом св.. Франциска Ассизького.
В) у приєднанні до Францисканського Ордену Світських, одностайної Спільноти братів і сестер, які, залишаючись вірними своєму світському покликанню, складають обітницю жити за Євангелієм, наслідуючи в цьому святого Франциска з Ассизі.
Г) у бажанні жити у світі і для світу. Складання довічної Обітниці повинно стати в цьому розумінні «євангелічною закваскою» та обов’язком співпраці у побудові більш братерського світу. Єпархіальні священники , завдяки Професії і складанню Обітниці, підтверджують власні зобов’язання та своє властиве священницьке покликання.
Д) у бажанні жити Євангелією все своє життя . Це підкреслює шляхетність, глибоко закорінену в людині. Є також висловленням згоди йти на ризик, який завжди присутній у кожному виборі, важливому і тривалому у житті людини.
Е) у довірі кандидата, яка покладається на допомогу Регули ФОС та Спільноти. Кандидат усвідомлює, що ним керує та допомагає йому Регула, ухвалена церквою. Він почне відчувати радість від подолання шляху євангелічного життя разом з багатьма братами, від яких зможе багато чого перйняти, та яким зможе багато чого дати, ввійшовши до місцевої спільноти.

68. Всі ці, зазначені вище елементи, повинні знайти відображення в єдиній формулі складання Обітниці або висловлюватися у формі діалогу. Деякі з цих уявлень, таких як служіння Богу і Його Церкві, звичайно не можуть бути чітко окреслені в формулі, але вони весь час повторюються протягом всього обряду складання Обітниці, а крім того, завжди є засадою такого акту, яким є Обітниця євангелічного життя.

69. Старший Спільноти приймає Обітницю у спеціально підготовленому місці. При цьому місце для складання Обітниці треба приготувати таким чином, щоб всі вірні могли добре бачити весь літургійний обряд.

70. Необхідно приготувати все для проведення Євхаристії та обряду складання Обітниці.

71. Обітницю євангелічного життя приймає Старший від імені Спільноти. Цим обрядом керує священник, як свідок від церкви та всієї Францисканської Родини.

72. У виняткових випадках, до яких змушує відсутність священника, кандидати складають Обітницю перед Спільнотою. Тоді Старший Спільноти (або інший брат, якщо цього вимагають обставини) керує богослужінням Літургії Слова Божого. Обітницю тоді приймає Старший, у присутності свідків, які є членами Спільноти .

Обряд, наведений у цій частині, відбувається під час Святої Літургії.

73. Відправляється Літургія, призначена на даний день, або, якщо про це йдеться у літургійних вказівниках, Літургія, присвячена св. Франциску, св.Людовіку, св.Єлизаветі Угорській. Пісні та звернення слід повязати з текстами ІІ Розділу Регули та з біблійними, на яких покладається спосіб життя у ФОС.

74. Після того, як зібралися всі вірні і члени Спільноти, та все підготовлено належним чином, священник виходить до вівтаря. В цей час співається вступна пісня, а брати і сестри, котрі складають Обітницю, займають визначене їм місце. Розпочинається Свята Літургія.

75. Після того, як священник привітає присутніх , один з співбратів ФОС, або сам священник зачитує наступне впровадження, або промовляє своїми словами:

«Зібралися ми разом, щоб взяти участь у складанні Євхаристичної жертви. Під час цієї Літургії бажають скласти Обітницю євангелічного життя у Францисканському Ордені Світських брати і сестри…(подаються імена). У жертві , яку ми сьогодні складаємо Богу Отцю через Ісуса Христа, маємо нову причину для подяки: нею є дар, який Бог дає цим братам і сестрам, закликавши їх до життя у світі духом євангельських благословінь, а також дпр, який Він дає нам, приєднуючи до нашої Спільноти нових членів. Ми закликані до наслідування Христа. Який віддав Себе самого у живу жертву Отцю за життя світу; а сьогодні в особливий спосіб, до поєднання нашої жертви з жертвою Христа.

76. Потім служиться Свята Літургія, як звичайно. Але можна розбудувати акт Покаяння, щоб краще відповідав духові покутуючих.


ЛІТУРГІЯ СЛОВА.

77. Літургія Слова відбувається у звиклий спосіб, за винятком:
А) читання можна взяти з призначеного дня або вибрати з текстів, запропонованих Додатком 1, п.1-24.


ОБІТНИЦЯ ЄВАНГЕЛІЧНОГО ЖИТТЯ.

78. Після читання Євангелії, священник і вірні сідають, а ті, які складають професію, встають. Старший Спільноти запрошує братів та сестер вийти і прилюдно висловити свою волю. Можуть її висловити кожен за себе, своїми словами, або один висловлюється від імені всіх. В такому випадку може висловити прохання наступними чи подібними словами:
«Просимо про допущення нас до складання Професії Регули Францисканського Ордену Світських. Досвід з періоду формації утвердив нас в переконанні, що Господь закликав нас до життя згідно з Євангелією, через наслідування прикладу св..Франциска з Ассизі».

79. Старший:
Спільнота приймає ваші прохання та єднається з вами у молитві, прохаючи, щоб Святий Дух зміцнив в вас справу, яку Сам розпочав.


ПРОПОВІДЬ.

80.Кандидати до складання професії сідають, а священник виголошує проповідь, в якій пояснює читання з Біблії та теологічні аспекти обітниць євангелічного життя.

81. Після закінчення проповіді ті, які складають професію, встають. Священник ставить їм питання такими або подібними словами:
«Дорогі брати і сестри! Перед Спільнотою, разом з іншими братами і сестрами в Христі, питаю вас, чи хочете прийняти цей євангелічний спосіб життя, натхненний прикладом і словами святого Франциска з Ассизі та окреслений Регулою Францисканського Ордену Світських?»

82.Складаючі обітницю:
«Хочемо»

83.Священник:
«Вас покликано до свідчення про Царство Боже та про побудову, разом з людьми доброї волі, більш братерського і євангелічного світу. Чи хочете бути вірними цьому покликанню та жити духом служіння властивого світським францисканцям?»

84. Складаючі обітницю:
«Хочемо»

85. Священник:
«Через хрещення ви стали членами народу Божого, в Таїнстві миропомазання були зміцнені новим даром Святого Духа, щоб стати свідками Христа у житті і в словах; чи хочете ще тісніше повязати себе з Церквою і допомагати їй у постійному самовідновленню і виконанню місії серед людей?»

86. Складаючі обітницю:
«Хочемо»

87.Старший:
«Місцева Спільнота є видимим знаком Церкви та Спільнотою віри і любові. Ви зобов’язуєтесь зі всіма братами та сестрами працювати, щоб наша Спільнота стала справжньою церковною групою і життєвою францисканською спільнотою.»

МОЛИТВА ПРО БЛАГОДАТЬ БОЖУ.

88. Священник просить про Божу допомогу, проголошуючи:

«МОЛІМОСЯ!»

89.Всі деякий час моляться мовчки, далі священник продовжує:
«Поглянь, Господи , на слуг Своїх, тут присутніх, та влий в їх серця Духа Твоєї Любові, щоб, дякуючи Твоїй благодаті, змогли зберегти обітницю вести євангелічне життя. Через Христа, Господа нашого.»

90.Всі:
«Амінь!»

ОБІТНИЦЯ ЄВАНГЕЛІЧНОГО ЖИТТЯ.

91.Після молитви два брати (сестри)-професи(ті, котрі склали Обітницю), стають поряд зі Старшим, виконуючи функцію уповноважених свідків. Ті, які складають Обітницю, підходять по одному до Старшого та перед ним зачитують формулу професії (Обітницю):
«Я, брат (сестра) …, у благодаті з ласки Божої відновлюю обітниці Святого Хрещення та присвячую себе служінню Божого Царства. Обіцяю в моєму світському стані (або: в моєму священницькому житті) протягом всього життя в усьому керуватися Євангелією Ісуса Христа, живучи у Францисканському Ордені Світських згідно з вказівками його Регули. Нехай благодать Святого Духа, заступництво Пресвятої Діви Марії та нашого святого Отця Франциска, а також братерська Спільнота завжди будуть мені допомогою, щоб я міг (могла) осягти досконалу християнську любов. Амінь. »

92.Старший:
«Дякуємо Богові! Як старший приймаю тебе (вас) до нашої спільноти як повноправного члена Францисканського Ордену Світських. Твій (ваш) вступ до не ї- це радість і надія для всіх братів.»

93.Священник після складання професії всіма кандидатами та прийняття її Старшим, звертається до нових професів такими або подібними словами:
«Ваші Обітниці підтверджую від імені Церкви. Серафимський Отець особисто заохочує вас словами Заповіту: «І кожний , хто це виконує, нехай у небі буде сповнений благословенням Отця всевишнього, а на землі – благословенням улюбленого Сина Його з Пресвятим Духом Утішителем, зі всіма силами небесними і зі всіма святими…»

94.Якщо існує такий звичай, можна вручити відзнаки ФОС.

ЗАКІНЧЕННЯ ОБРЯДУ СКЛАДАННЯ ОБІТНИЦІ (ПРОФЕСІЇ).

95. Після складання професії і вручення відзнак брати і сестри, які приймають участь в урочистості, нехай виразять свою радість знаком миру та привітаннями. Всі співають відповідну пісню.

96. Обряд складання Обітниць закінчується Молитвою вірних.

ЄВХАРИСТИЧНА ЛІТУРГІЯ.

97. Під час співу на приготування жертвенних дарів, деякі з нових францисканців приносять хліб, вино і воду для Євхаристичної жертви.

98. Святе причастя можна приготувати у двох іпостасях.

99. Наприкінці Святої Літургії можна благословити благословенням «реш ашшт», яке знаходиться на першому місці у Римському Мессалію, або благословити «Благословенням Святого Франциска», яке вміщено в Ритуалі.


6. ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСІЇ.


100. Існує добрий звичай святкувати 25-ту та 50-ту річницю складання професії. Якщо святкування відбувається під час Святої Літургії, богослужіння відправляється згідно з літургічними вказівками на день та вказівками з розділу «На благодаріння» з Мессалія. Можна також використати формули богослужіння, які наведені у п.73.

ВПРОВАДЖЕННЯ.

101. Після проповіді Старший Спільноти, або один із присутніх членів Спільноти, впроваджує учасників обряду, цими або подібними словами:
«Сьогодні святкуємо урочистий ювілей 25-річчя, (або 50-річчя) складання Обітниці нашими сестрами (братами) – (перераховуються імена).
Всі ці роки вони намагалися впроваджувати харизму нашого Серафимського Отця Франциска у життя та у місію Церкви, будувати більш братерський і євангелічний світ і таким чином наближати Царство Боже. Тому приєднаємось до їхньої подяки та невпинного зобов’язання навернення.

7. ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІЧНОЇ ОБІТНИЦІ,

102. Ювіляри поновлюють Обітницю, промовляючи цими, або подібними словами:
«Дякуємо Тобі, Господи, за покликання до ФОС. Просимо Тебе, прости нам нашу недосконалість, слабкість і невірність обітниці євангелічного життя та Регули. Даруй нам благодать переживати ревність і запал того першого дня, коли ми вступали до Спільноти. Тепер відновлюємо нашу Обітницю євангелічного способу життя згідно з Регулою Францисканського Ордену Світських і прагнемо бути в Ордені до кінця наших днів. Зроби також, Боже, щоб ми завжди жили у злагоді з нашими братами та сестрами і свідчили молодшим про той великий дар францисканського покликання, який отримали від Тебе, щоб ми були свідками та знаряддям місії Церкви серед людей через проголошування Христа життям і словом. Амінь.»

103. Священник:
«Господи, Боже, Отче всіх людей, приносимо Тобі подяку за любов і прихильність, яку дав нам, Своїм дітям. Благаємо Тебе, щоб ті,котрі колись склали Обітницю євангелічного життя, дякуючи Твоїй допомозі, змогли її і надалі виконувати. Просимо Тебе, через Христа, Господа нашого.»

104.Всі: «Амінь!»

105. Обряд закінчується привітаннями. В цей час співається «Гімн сотворінням» або інша відповідна пісня.

8. ЗАКЛАДАННЯ НОВОЇ СПІЛЬНОТИ.

106. Наведений обряд повинен відбуватися у відповідному місці.

107. Керує обрядом той, хто має уповноваження закладати нову Спільноту.

ВПРОВАДЖЕННЯ.

108. Після привітання і короткого звернення керуючого до присутніх, він зачитує ст..22 Регули Францисканського Ордену Світських:

«Місцеві Спільноти повинні бути заснованими канонічно: таким чином утворюється перша клітинка всього Ордену і видимий знак Церкви, яка є спільнотою любові. Спільнота повинна бути для своїх членів найсприятливішим середовищем для розвитку церковного мислення францисканського покликання, а також для надихання до апостольського життя своїх членів.»

109. Далі, керуючий промовляє молитву:
«Молімося! Просимо Тебе, господи, дай нам, зібраним тут у Твоє імя, щоб ми як справжні брати , змогли так відчути присутність серед нас Твого Сина, Ісуса Христа, щоб, як у святого Франциска, наша радість була повною. Просимо Тебе про це через Христа, Господа нашого.»

110.Всі: «Амінь!»

111. Лектор читає уривок із Святого Письма. Пропонується прочитати текст Рим.12,4-13: «Брати, як в одному тілі…»

ВИГОЛОШЕННЯ ТА ПІДПИСАННЯ ДОКУМЕНТУ ПРО ЗАКЛАДАННЯ.

112.Після прочитання тексту Святого Письма належить виголосити і підписати документ про закладання Спільноти. Подаються також імена братів і сестер , які належать до Спільноти, та імена відповідальних за Спільноту або членів Ради Спільноти.

113. Потім було б добре прочитати невеликий текст з «Листу св.. Франциска до всіх вірних».

114. При цій нагоді , закладаючи Спільноту або хтось з представників регіональної або національної Ради , можуть виголосити відповідну промову.

СПІЛЬНА МОЛИТВА І ЗАКІНЧЕННЯ.

115. Спільна молитва може мати характер Молитви вірних. Закінчується вона наступною молитвою:
Отче наш, всемогутній Боже! Ти є джерелом любові і єдності. Вчини так, щоб нова Спільнота Францисканського Ордену Світських, з’єднана і оживлена Святим Духом, охоче слухала Твоє Слово та ревно молилась. Нехай всі брати і сестри знайдуть в ній силу і натхнення для зведення більш братерського світу і проголошення всім людям заклику до миру і радості. Через Христа, Господа нашого.

116.Всі: «Амінь!»

117. На закінчення співається пісня до Діви Марії.

9. ЛІТУРГІЯ СЛОВА БІЛЯ ПОМЕРЛОГО ЧЛЕНА СПІЛЬНОТИ.

ЗВЕРНЕННЯ.

118. « Брати і сестри, ми зібралися для заупокійного богослужіння по нашому брату ( сестрі)… (імя).
Для нас, просвітлених молитвою, смерть не є кінцем зв’язку, а, як говорить святий Франциск, - це перехід, Пасха, до нового життя, яке висвітлене переконанням, що буде воно таким прекрасним, якого не можуть уявити собі наші бідні очі. Ця реальність народжує в анс очікування з впевненістю у тому, що коли в майбутньому прийде цей день, ми знову зустрінемось з нашим братом (сестрою) у Господа. Ми переконані також, що наше тіло повстане до повного життя в день воскресіння.
Нехай наша молитва зміцнить нашу віру в Ісуса Христа, який перший зі всіх нас перейшов через смерть і воскресіння. Співаємо про нашу віру, вслуховуємось в її слова, молімось за нашого дорогого померлого брата.»

119. ПСАЛОМ 130(129)

Реф. Жду на Господа, душа моя жде,
Я надіюся на Його слово.

З глибини взиваю, Господи, до Тебе,
Господи, почуй мій голос!
Хай Твої вуха будуть уважні
До голосу мого благання!
Реф.

Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини –
О.Господи, хто встоїться?
Та в Тебе є прощення,
Щоб мали страх перед Тобою.
Реф.

Жду на Господа,душа моя жде,
І я надіюся на Його слово.
Душа моя чекає на Господа
Більш, ніж сторожа на ранок.
Реф.

Надійсь, Ізраїль, на Господа,
Бо в Нього є милість,
І відкуплення велике в Нього.
Він відкупить Ізраїля з усіх його злочинів.
Реф.

ЧИТАННЯ СВЯТОЇ ЄВАНГЕЛІЇ ВІД ЙОАННА 14, 1-3
«Хай не тривожиться серце ваше! Віруйте в Бога, віруйте й у Мене .В долині Отця Мого багато жител. Коли б не так, то Я сказав би вам, іду бо по наготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до Себе візьму, щоб і ви біли там, де Я.»

МОЛИТВА ВІРНИХ.

Молімося з довірою до Бога Отця всемогутнього, який воскресив зі смерті Сина Свого Єдинородного Ісуса Христа.

Молімося:
-щоб Бог прийняв , як Свою дитину того (ту), котрого (котру) Христос відкупив Своєю смертю і воскресінням.
Просимо Тебе, Господи!
ВСІ: Вислухай нас, Господи!

-щоб Бог дав йому (їй) можливість поділяти радість зі святими.
Просимо Тебе, Господи!
ВСІ: Вислухай нас, Господи!

-щоб Бог прийняв в лоно святих нашого брата (сестру), який через хрещення отримав джерело вічного життя. Просимо Тебе, Господи!
ВСІ: Вислухай нас, Господи!

-щоб Бог воскресив в останній день його. Котрий прийняв Тіло і Кров Христа – хліб, який дає життя. Просимо Тебе, Господи!
ВСІ: Вислухай нас, Господи!

-щоб Господь прийняв…(імя) та відкрив йому двері небесного Єрусалима.
Просимо Тебе, Господи!
ВСІ: Вислухай нас, Господи!

ЗАКІНЧЕННЯ.

120.Молімося! Згадай сьогодні, Господи, нашого брата (сестру) . Даруй йому (їй) всі минулі слабості у Своїй доброті прийми його (її) до Царства Небесного.
І щоб ми змогли одного разу поділити разом з ним (нею) славу воскресіння і безперестанно дякувати Святому Небесному Отцю через Його Сина, в єдності зі Святим Духом во віки віків. Амінь.
Нехай душа … (імя) і душі померлих у вірі відпочивають у мирі вічнім.
Амінь.

10.ОБРЯД ПРИЙНЯТТЯ ДО РУХУ ФРАНЦИСКАНСЬКОЇ МОЛОДІ.

121.Церемонія прийняття до руху Францисканської Молоді може бути поєднана зі Святою Літургією. Якщо вона відбувається поза Святою Літургією, то необхідно приготувати відповідні тексти Святого Письма: читання, псалом і Євангелію. Можна скористатися з Листа св..Франциска або іншого францисканського тексту.

122. Після прочитання Євангелії, представник Молоді від імені всіх кандидатів просить священника про прийняття наступними словами:
«Отче. Ми є групою молоді, яка в християнському житті хоче наслідуваним святого Франциска. Хочемо прийняти зобов’язання жити згідно з програмою Францисканської Молоді, аби відповісти любовю наших сердець на любов Ісуса Христа до нас.»

123.Священник звертається до молоді словами прочитаних текстів Святого Письма. Потім закликає їх до молитви:
«Найдорожчі! Всі ми прагнемо, щоб світ був кращим, щоб панувала в ньому Божа любов і радість. Але постійно бракує людей , котрі б прагнули будувати в світі Царство Боже. Просимо Бога про нових шанувальників та послідовників святого Франциска, яких ця справа Божа закликає до діяльності. Дякуємо Богу , що ці молоді люди, котрі зібрані тут разом з Францисканським Орденом Світських та цілою Серафимською Родиною і мають намір досягнути цієї мети, йдучи слідами святого Франциска.
Для цього спільно просимо Доброго Бога, щоб зміцнив їх у цьому рішенні і завдяки Своїй благодаті допоміг у його виконанні.

МОЛИТВА МОЛОДІ.

124. Делегат або представник молоді співає або зачитує молитву св..Франциска:

Реф.: О,боже, вчини з нас знаряддя Твого миру.

Щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть;
Вибачення там, де панує кривда;
Єдність там, де панує сумнів;
Надію там, де панує розпач;
Світло там, де панує темрява;
Радість там, де панує смуток;

Вчини, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати її;
Не стільки шукати розуміння, скільки розуміти;
Не стільки шукати любові, скільки любити.

Бо, даючи – одержуємо, прощаючи – дістаємо прощення, а помираючи – народжуємось для життя вічного. Через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.

125. Священник:
«Молімося! Боже. Отче доброти, джерело радості і сили, споглянь з любовю на стількох молодих людей, котрі на чолі зі святим Франциском, мають намір пожертвувати Тобі свою молодість і зобов’язуються разом з Тобою розповсюджувати в світі добро і любоа. Вчини, Господи, щоб були сильними і шляхетними, сіяли радість і мир та стали для ближніх на кожен день добрими та потрібними, як хліб. Через Христа, господа нашого. Амінь.»

ОБІТНИЦЯ.

126. Складають всі разом, або один від імені всіх, промовляючи наступними словами:
«Добрий Боже! Ти згромадив нас, молодих, у францисканській спільноті, щоб об'явити нам Твою велику любов, якою невтомно нас оточуєш. Як відповідь за цей чудовий дар, присягаємо зєднати наше молоде життя з життям Ісуса Христа,Твого Сина, наслідуючи приклад святого Бідака з Ассизі. Центром нашого життя буде Євхаристія. Євангелія буде Провідником, Церква – Матір'ю, бідні і принижені – братами. Зобов'язуємось перед всіма присутніми вірно служити Тобі ціле життя, як Твої учні, готові до посвячень; як

послідовники святого Франциска - завжди і всюди чинити добро та бути вісниками Царства Твого Миру.
Прийми, Боже, цю нашу покірну обітницю. Складаємо її на руки Пречистої Матері і просимо зміцнити нас у своїй любові. Амінь.»

127.Священник:
«Нехай Бог прийме вашу обітницю і благословить вашу молодість: в імя Отця, і Сина, і Духа Святого.»

128.ВСІ: «Амінь!»

129. На закінчення вручається знак ТАУ. В тоя час співається пісня до св.. Франциска. Якщо прийняття відбувається під час Святої Літургії, після вручення знаку ТАУ розпочинається Молитва вірних і подальший порядок Святої Літургії . Літургія закінчується урочистим благословенням святого Франциска.

11.ПРИЙНЯТТЯ ДІТЕЙ ДО ЛИЦАРСТВА СВЯТОГО ФРАНЦИСКА.

130. Церемонія прийняття дітей до лицарства св.Франциска відбувається під час Літургії Слова. На початок співається відповідна пісня. Священник вітає присутніх і звертається до зібраних з короткою відповідною промовою.

131. Далі йде:

Перше читання : з «Квітів святого Франциска», розд. ХУІІ:

Маленький хлопчина , невинного та чистого серця, був прийнятий до Ордену Братів Менших. Замешкав він у маленькому монастирі, де брати проживали у такій убогості, що за постіль до спання не мали нічого іншого, як лиш кілька дощок. Одного разу прийшов до цього монастиря святий Франциск і зразу по вечері ліг спати, щоб опівночі, за своїм звичаєм, міг встати на молитву, коли інші брати ще спочивають.
Тим часом цей новоприйнятий маленький братчик бажав взяти собі за приклад зі святого Патріарха і цікавий, що це святий буде робити вночі, вирішив стежити за кожним його рухом. Щоб не заснути в час, коли святий Патріарх встане, він ліг спати близенько святого. Опівночі, коли святий завважив, що братчик спить, хотів скористатися з цієї хвилі і потихенько піти на молитву. Встав з постелі та завважив , що його пасок зв'язаний з паском братчика. Розв'язав поволі шнурки, щоб не збудити братчика і тихо пішов до лісу. Там увійшов до маленької каплички і став молитись.
Коли збудився товариш святого і завважив свій шнурок вільним, переконався, що святого нема в постелі, зірвався і скоро побіг на двір. Коли побачив фірточку в напрямку лісу відчинену, зрозумів, що святий пішов туди, далеко, як почув якісь голоси, розмови. А коли приступив ближче, побачив Ісуса Христа, Пречисту Діву Марію, святого Івана Євангеліста, святого Івана Хрестителя, які розмовляли дуже мило зі святим Патріархом. Всіх осявало предивне світло з небес і багато хорів ангельських. Вид цей і голос, що лунав лісом, зробили велике враження на маленького братчика так, що він впав без пам'яті на землю.


Коли з,ява минула, хотів святий Франциск вертатись додому, та вночі наступив на братчика, який лежав на дорозі. Пізнав його, привів до пам'яті, і вмилосердився над ним, як добрий пастир загублену овечку, взяв на руки свої і приніс до монастиря. Коли братчик признався своєму святому Патріархові, що він був свідком чудесної з*яви, наказав йому святий, щоб про це чудо він ніколи нікому не згадував. Від часу з,яви молодий братчик робив великі поступи в ласці Божій , а честь, яку мав для святого , з кожним днем у нього більшала і скоро став одним з найревніших його синів духовних. Аж після смерті святого Франциска розповів братчик про чудесну з,яву.

Це є слово Боже.

132.ВСІ: Богу подяка.

ІІ. Сирах 39, 13-1ба

133.Псалом.
Реф.: Радується в Господі
Наше серце.

Благочесті діти,
Слухайте мене і зростайте,
Мов та ружа,
Посаджена над водою текучою.
Реф.

Станьте запашними, немов той ладан,
Розквітніть ви квітом, як та лілея,
Розповсюдьте пахощі й пісню співайте,
Господа благословите за всі Його діла.
Реф.

Звисочуйте імя Його,
Велич Його прославте піснями уст і звуками гарф,
Ще й так промовляйте,
Його хваливши.
Реф.

Як ж бо прекрасні
Всі діла Господні!
Всяке Його веління
Досконало виконується.
Реф.


134. Священник:
«Чи знаєте, що це вимагає від вас великої самопожертви. Ви повинні бути завжди добрими і слухняними для батьків (вчителів) , старанними, ввічливими, шляхетними по відношенню до всіх?»

135.Діти: «Так, знаємо»

136.Священник:
«Чи хочете пізнати життя святого Франциска і поступати в житті так, як він?»

137.Діти: «Так, хочемо»

138. Священник:
«Оскільки ви добре підготувались, я від імені Францисканської Родини приймаю вас до Лицарства святого Франциска. Наповнюйте ваші серця любов'ю до Ісуса і Марії.»

139. ВСІ: Богу подяка.

МОЛИТВА ВІРНИХ.

Священник починає молитву вірних, діти можуть прочитати інтенції молитви.
ВСІ: ВИСЛУХАЙ НАС, ГОСПОДИ!

1. Щоб ми зростали в здоров,ї тілесному та силі духовній. Тебе просимо.
2. Щоб наша любов до батьків ніколи не вгасала. Тебе просимо.
3. Щоб нашим батькам і родинам приносили мир і радість. Тебе просимо.
4. Щоб ми добре вчилися в школі. Тебе просимо.
5. Щоб ми охоче ділилися хлібом з біднішими від нас. Тебе просимо.
6. Щоб ми вміли приятелювати. Тебе просимо.
7. Щоб ми жили радісно і скромно, як святий Франциск. Тебе просимо.
8. Щоб ми любили Господа Ісуса і Пресвяту Богородицю. Тебе просимо.

140. Господи Ісусе! Ти сказав : «Пустіть дітей приходити до Мене!» Приділи цим дітям Своєї благодаті, аби зростали в літах, мудрості і в благодаті перед тобою і перед людьми. Вчини, аби виконали своє зобов'язання і стали новим засівом добра в цьому світі, яким був Твій слуга святий Франциск з Ассизі. Благаємо Тебе, через заступництво Марії, Матері Твого Сина Ісуса Христа. Бо Ти живеш і царюєш, Бог га віки віків. Амінь!

ДОДАТОК.
ПОСВЯЧЕННЯ ЗНАКА ТАУ.

Священник: Допомога наша в імені Господнім.
ВСІ: Що створив небо і землю.

Священник: Благословен Бог наш!
ВСІ: Нині і на віки вічні. Амінь.

Священник: Господи, вислухай молитву нашу.
ВСІ: А благання наші нехай дійдуть до Тебе.

Священник: Господь з вами!
ВСІ: З духом твоїм.

Молімося! Господи, Ісусе Христе, Ти сказав: «Коли хто хоче йти за Мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за Мною». Сподобся освятити (+) цей знак ТАУ, який постійно буде нагадувати нам про нашу Обітницю слідувати за Тобою у Францисканському Ордені Світських. Через Христа , Господа нашого.
ВСІ: Амінь!

(Священник кропить свяченою водою, і вручає знак ТАУ)

Священник:
« Прийміть цей знак ТАУ, як знамення вашої Обітниці. Нехай буде він фундаментом для вашої віри, підпорою для вашої надії, стимулом для вашого милосердя, захистом у небезпеках, допомогою у ваших стараннях та знаком перемоги над самим собою, над світом і над злим духом. Через Христа, Господа нашого, який своїм стражданням відкупив нас.»
ВСІ: «Амінь!»