Специфічне покликання до особливої місіїДаний матеріал є однією з тем Генерального Капітулу 2011 року, яку представив Бенедетто Ліно ФОС, представник Міжнародної Ради ФОС в італомовних країнах. Він є координатором Проекту, відповідає за початковий формаційний курс для форматорів і керівництв


 Покликання і місія – від «буття» до «дії»
Наше покликання – «бути з’євангелізованим». Місія – покликані євангелізувати. «З’євангелізовані, щоб євангелізувати» та «покликання і місія» – це дві тісно пов’язані між собою теми. В певному значенні, вони є просто двома шляхами обговорення однієї й тієї самої речі. Давайте поглянемо на причину цього.
Покликання – це заклик Бога «бути», це поклик до «існування», яке Він приготував для нас. Бог створив нас за Своїм образом і на подобу Свого Сина Господа Ісуса Христа. Бог покликав нас «бути» подібними Ісусу, «досконалій Людині».
Євангеліє є Богоявленням Ісуса, Його повним проявленням. З цього випливає, що кожен, хто відповів у повноті на заклик Бога (тобто покликання) і вибрав шлях наслідування Ісуса Христа, той обов’язково буде з’євангелізований. Це і є найглибшим значенням поняття «бути з’євангелізованим».

Від «буття» до «дії»
З нашого «буття» випливає» «дія», тобто місія. Фундаментальною місією кожного, хто став на дорогу слідування за Христом, може бути лише проголошування Христа, передання любові Бога, яку ми самі відкрили і яка змінила наше життя. Ось головне значення поняття «євангелізувати» – ділитися Ісусом, свідчити про Нього, робити Його присутнім у світі через наше життя і проголошення: «…францисканці світські повинні ставати свідками та знаряддям Його місії серед людей, даючи свідчення про Христа життям та словом» (Регула ФОС 6).
Тож тепер давайте перейдемо до нашої теми – «Специфічне покликання до особливої місії».

Чи насправді наше покликання специфічне?

Коли мені запропонували цю тему, я довгий час розмірковував над цими двома прикметниками – «специфічний» та «особливий».
Перш за все, я дослідив наші основні документи – Регулу, Генеральну Конституцію і Ритуал. Слово «покликання» супроводжується означенням «специфічне» лише один раз, в статті 2.1 Генеральної Конституції, в той час як я не зміг ніде знайти слово «місія», яке супроводжувалося б прикметником «особлива». Давайте зупинимось на цьому одному вищезгаданому абзаці з Генеральної Конституції:
«Покликання ФОС – це специфічне покликання, яке формує життя та апостольську діяльність своїх членів. Особи, які через Обітниці пов’язані з іншими чернечими родинами, не можуть бути членами ФОС» (ГК ст.2).
Ствердження, подане в цій статті, надзвичайно вагоме. Насамперед, сказано, що це специфічне покликання формує (типічна редакція цього терміну в італійській мові має значення «формує зсередини») життя («бути») та апостольське діяння («діяти», місія) членів. В статті стверджується також, що ніхто не може належати до інших релігійних згромаджень, якщо приймає і живе цим покликанням. Якщо наше покликання насправді є францисканським, все наше життя має прийняти лише цю одну форму – францисканську і світську.
Думаю, що важливо наголосити на тому, що дійсним суб’єктом в цьому ствердженні є «покликання», а не «ми». Насправді, це не ми формуємо себе, а покликання, яке діє в нас. Це Сам Бог (як завжди), Який дає ініціативу та перемінює нас.
Через те, що це єдине згадування про специфічність покликання, мені здається, що воно є вирішальним, навіть якщо це згадування не досить ясно відкриває, в чому полягає природа такої специфічності. Власне тому найсуттєвішим для нас є чітке розуміння її сутності.
Перед тим, як почати роздумувати над цим аспектом, який є суттєвим для нас, необхідно поміркувати над поняттям «покликання» в його найглибшому значенні. Дуже часто, насправді, поняття «покликання» і його наслідки не дуже добре зрозумілі, ним навіть нехтують або спрощують.

Фундаментальне покликання
Над будь-яким специфічним покликанням є фундаментальне покликання, що вкорінене в саме наше існування і поширюється на кожне створіння. Це заклик Бога до святості, заклик прийняти Його в Христі, дозволити Святому Духу, щоб Він «змоделював» нас для того, щоб ми могли наново поєднатись з Отцем і розділити з Ним Його життя. Від цього фундаментального покликання випливають і залежать всі інші специфічні покликання.
Наша відповідь на цей поклик і його найповніша реалізація дає нам можливість досягти умов християнської досконалості: це заклик для всіх звичайних християн. Слід зазначити, що слово «звичайний» в даному контексті не вживається в значенні приниження, применшення, тому що «звичайне» у Бога є святістю. Тому, якщо ми зможемо виконати в повноті наше фундаментальне покликання, нам не потрібно буде шукати подальшої специфікації, щоб виконати Божий задум щодо нас.

Кожне покликання – це заклик бути і діяти. Ці два аспекти, пояснюючи один одного, є нерозривними. Буття повністю наповнене фундаментальним покликанням. Діяння (місія) походить від буття і в певному сенсі носить специфічний характер.
Фундаментальне покликання, яке приймає Ісуса як свою модель, являє собою зречення приватного існування для служіння всезагального спасіння. Це означає ставати власністю Бога, бути призначеним Ним на відкуплення світу, долучитися до нього і бути використаним в цьому відкупленні. Кожне покликання від початків є особистісним («бути») для того, щоб дана конкретна особа (виходячи з особистої відповіді «так!» Господу) могла послужити певній меті (діяти на користь чогось).
Тому зрозуміло, чому ми не можемо говорити і ще менше жити специфічним покликанням, не розуміючи, не приймаючи і не здійснюючи фундаментального покликання.
Бути християнином – це основа францисканського життя, і не може бути навпаки.

Чому важливо, щоб наше покликання було специфічним? Важливі пояснення.
Поза сумнівів, наше покликання специфічне. Насправді, ми не єзуїти, не домініканці, не кармеліти або члени будь-якого іншого руху.

Проте… чи ми усвідомлюємо, що нам необхідно бути чимось іншим, ніж просто бути християнами? Чи життя християнина не дає нам достатньо духовності, щоб стати святими і в повноті реалізувати наш потенціал? Звичайно, дає!
Це непростий момент для тих з нас, хто звик жити в контексті чисельних релігійних «ярличків», частиною яких ми також є. В певному розумінні, ми звикли думати, що якщо ми не належимо до чогось, тоді ми ніщо! Неначе належати тільки до Христа і Церкви не є достатнім!
Звичайно, всі церковні рухи народились з Божого натхнення. Вони з’являються як провиденційна (наперед визначена) відповідь на певні потреби Церкви та світу.
Однак часто, після завершення початкової фази, рухи «осідають», кристалізуються і можуть втратити зв’язок зі своїм первісним натхненням. Врешті-решт, вони можуть закінчити самозаглибленою ізоляцією, створюючи границі та відмінності, часами, хвалячись необґрунтованими перевагами та самодостатністю. І тоді замість свободи Духа, яка закликає нас бути відкритими на всіх і все, з’являється егоцентризм, більш явний пошук реальних чи передбачуваних особливостей, які в дійсності обмежують рухи більш вузькими границями. Вони відокремлюються від інших, ризикуючи трансформуватись в групу фарисеїв сьогодення. Для багатьох інститутів та рухів це є справжня небезпека, а часами вже реальність. Також і ми, і наші брати та сестри з Францисканської Родини не захищені від цього.
Відрізнятись від інших за будь-яку ціну є недобрим для Церкви і для нас. Замість цього важливо і необхідно відкривати наново красу життя християнина – просто християнина.
«Чому так важко наслідувати Євангеліє?» – хтось спитав в сучасному італійському серіалі про св.Філіпа Нері. Відповідь святого приголомшила своєю абсолютною простотою: «Тому що це просто!»
Ми обумовлені ускладненнями, і це часто стоїть на шляху нашого пізнання и прийняття краси, яка є в простоті Бога, така, яку відкрив св.Франциск.
Я часто відчуваю неспокій, читаючи деякі книжки або слухаючи певні конференції, в яких, хапаючись за соломинку, доповідач намагається пояснити наші глибокі відмінності від інших, розкрити наш «специфічний характер», що при ближчому дослідженні виявляється просто і виключно тим, про що Ісус просив всіх без різниці.
Коли я питаю моїх братів і сестер: «Як ми відрізняємось від християн? Що характеризує нас як францисканців?», зустрічаюсь спочатку із зніяковінням. Потім слідують звичайні відповіді: смирення (якого нам часто бракує, хоч ми достатньо говоримо про нього), убогість (насправді, багато з нас бідні, але, як правило, не за власним вибором), меншість (поняття, яке часто відсилає до простої теорії, в яку, на мою думку, вже не багато францисканців вірять) тощо. А коли я питаю: «Хіба не всім християнам слід виконувати все це?», наступає тиша.
Покликання Франциска полягало в тому, щоб бути просто християнином. Він ніколи не шукав жодного пояснення, окрім того щоб бути цілком і повністю християнином.

Ми також маємо зрозуміти, що бути учнем Христа означає бути просто і виключно християнином, як був ним св.Франциск.

Питання для обговорення в спільноті.

1. Поміркуйте над тим, як ви переживаєте ваше «фундаментальне покликання» – індивідуально і як спільнота.

2. Як би ти описав специфічне покликання ФОС і кожного світського францисканця окремо (ГК ст.2,3).

3. Чи ми, як світські францисканці, відрізняємось від інших християн? Якщо так, то в чому? Якщо ні, чому?

Формаційний проект Міжнародної Ради ФОС

Матеріал підготовлено Бенедетто Ліно, Формаційною групою Міжнародної Ради ФОС