Формаційні матеріали для новіціату Тема №11ФРАНЦИСКАНСЬКИЙ ОРДЕН СВІТСЬКИХ

Регула, Розділ 1, пп. 1-3
Прийняття до Францисканського Ордену Світських,
етапи формації, зустрічі, внески. Регула, пп. 23-25


Вступ
Ми повинні почергово вияснити наступні пункти нової Регули Францисканського Ордену Світських, 23-25, в яких обговорюються наступні питання: прийняття до спільноти, християнську формацію, спосіб проведення щомісячних зустрічей у спільноті та обов’язки у стосунку до спільноти, як також і матеріальні питання, пов’язані з діяльністю спільноти.. Особливо будуть обговорені питання: прийняття та умови прийняття до Францисканського Ордену Світських, чотири етапи формації, якими є: Постулат, Новіціат, професія, участь у зустрічах спільноти. Це все окреслено як участь у постійній формації. Постійною формацією є також власні зусилля у формуванні власної особистості, особисті зусилля кожного світського францисканця, щоб завдяки участі у реколекціях, днях зосередження, або через читання Євангелії, християнських книг та журналів францисканської духовності, розвивати своє духовне життя та наближуватись до ідеалу досконалої людини. Важливим є те, щоб кожен своєю дозрілою особистістю збільшував авторитет цілого суспільства і допомагав пробудженню нових покликань до спільноти.
Корисним також будуть щомісячні зустрічі як у молитовному характері так і у практичному, щоб участю у дискусії, порадою, приєднуватись до розвитку спільноти та її рівня, а особливо у її апостольських завданнях. Усе це буде темою сьогоднішньої розмови.

1. Прийняття до спільноти

а) Слова Регули
"Прохання про прийняття до Францисканського Ордену Світських слід подавати до місцевої спільноти, Рада якої приймає рішення щодо прийняття нових членів.
Справжнє вщеплення у Спільноту відбувається у періоді входження в Спільноту, у періоді формації, який триває не менше року, та в час складання Обітниці (Професії) (зобов’язання жити згідно з Регулою). Вся Спільнота зобов’язана зберігати цей порядок у способі свого життя. Щодо вікових вимог для складання Обітниці, а також особливих францисканських ознак, слід дотримуватись положень Статутів.
За своєю природою Обітниця (Професія) є довічним зобов’язанням.
Члени, які знаходяться в особливо скрутних обставинах життя, можуть у братерському діалозі з Радою Спільноти обговорювати свої проблеми. Вихід або виключення з Ордену назавжди, якщо це необхідно, вимагає ухвали Ради Спільноти, згідно з положеннями Конституцій" (Рег. п. 23).
б)    Умови прийняття до Францисканського Ордену Світських.
Той, котрий хоче вступити до спільноти Францисканського Ордену Світських повинен звернутись до Ради місцевої спільноти, усно, або краще письмово, де він подасть мотиви, якими керується у своєму рішенні вступити на цю дорогу життя. Рада роздивиться цю заяву і прийме рішення прийняти або ні. Тут належить визначити, що потрібно бути обережним у виборі кандидатів до спільноти. Не кожного, хто тільки подає заяву слід приймати, а тільки того, котрий відповідає наступним умовам: це повинен бути практикуючий католик, якщо одружений, то з впорядкованим подружнім життям, людиною, яка вміє жити у суспільстві, а у своїй психічній конструкції не відходить від норми, людиною, яка тішиться добрим авторитетом оточення.
в)    Обов’язки прийнятого до Францисканського Ордену Світських
Той, котрого прийняли до Францисканського Ордену Світських повинен виявити добру волю та познайомитись з життям святого Засновника, історією спільноти, її структурою, метою а також з обов’язками, які приймає на себе кандидат, вибираючи цю форму життя у Церкві. Він також повинен зарекомендувати себе перед Радою як ревний християнин-католик, котрий внесе свій добрий вклад у життя та апостольство спільноти.
Кандидат повинен піддатись вимогам Регули і Ради, щоб ревно пройти через усі щаблі формації: Постулат, Новіціат, професії Регули, постійну формацію. Він також повинен - познайомитись з Регулою та Конституцією Францисканського Ордену Світських, з життям св. Франциска з Ассізі а також з іншими відомими представниками Францисканського Ордену, щоб на їхньому прикладі будувати свою духовність та діяльність у Церкві. Кандидат також повинен брати участь у щомісячних зустрічах, щоб краще пізнати усі таємниці духовного життя.

2. Перший етап формації – Постулат

Формація у Францисканському Ордені Світських подібно чернечому життю проходить чотири етапи: Постулат, тобто впровадження, Новіціат, тобто період випробування, професія Регули, тобто зобов’язання жити відповідно Євангелії, а також постійна формація, котра здійснюється через участь у щомісячних зустрічах спільноти, читання та роздуми над Євангелієм, вислуховування аскетичних конференцій і через власну працю над собою.
а) Мета Постулату
Кандидата приймають до Постулату відповідно Ритуалу. Обряд прийняття здійснює духовний асистент або інший священик. Відповідальний за формацію вносить дані кандидата у книгу постулантів та новіціантів, відповідно вимог Сатуту.
Під час Постулату, тобто в період впровадження, прийнятий кандидат має обов’язок познайомитись зі спільнотою, яку вибрав і спільнота повинна мати нагоду краще познайомитись з кандидатом, чи вдало був здійснений вибір і чи це властива для кандидата дорога.
Кандидат повинен познайомитись з принципами духовного життя та з життям св. Франциска, щоб поступово зростати у ознайомленні з Євангелієм та францисканською духовністю.
б) Теми, які проходять в період Постулату
Постуланти повинні познайомитись з шістьома почергово викладеними темами:
-    Життя св. Франциска, його характерні чесноти та заслуги для Церкви;
-    Історія Францисканського Ордену Світських та його структура;
-    Особисте освячення як перша мета Францисканського Ордену Світських,
-    Апостольство, як друга мета Францисканського Ордену Світських;
-    Правочинні документи ФОС;
-    Літургія ФОС.

Ознайомлення з цими темами познайомить кандидатів з Францисканським Орденом Світських, його метою, для якої він був створений, законом, якими керується та обов’язками, які приймає на себе кандидат.

3. Другий етап формації - Новіціат

а) Прийняття до Новіціату
Після закінченого Постулату кандидатів приймають до Новіціату, тобто допускають до періоду випробування. Літургічний обряд прийняття до Новіціату здійснює ассистент разом зі Старшим спільноти згідно приписів Ритуалу. Факт прийняття до Новіціату належить записати до Книги новіціантів.
б) Теми, які вивчають в період Новіціату
Тих тем є дванадцять. Під час Новіціату новіціанти повинні познайомитись з Регулою, її принципами життя, щоб поступово, співпрацюючи з благодаттю, щораз краще знайомитись з духом св. Франциска і щоб за його прикладом могти пристосовуватись до життя щораз більш згідного з Євангелією, відповідно прикладу, який лишив нам св. Засновник. Теми, які пропонуються в Новіціаті наступні:
 

  • Францисканський Орден Світських;
  • Євангеліє, основний принцип духовного життя світських францисканців;
  • Наші обов’язки по відношенню до Церкви;
  • Молитва та святі Таїнства - душею життя та діяльності світських францисканців;
  • Культ Марії в житті св. Франциска та в нашому;
  • Наслідування Христа покірного, вбогого, чистого;
  • Любов ближнього, дух братерства а також участь у суспільному житті;
  • Праця, як обов’язок і засіб освячення а також сімейне життя, як шлях, ведучий до святості світських францисканців;
  • Любов до усіх творінь а також будування миру та несіння радості;
  • Різні ступені спільнот ФОС, а також заснування місцевої спільноти;

        -     Прийняття до Францисканського Ордену Світських, зібрання, внески;
        -     Духовна асистенція а також пастирська та братерська візитація.

в) Праця над собою
Під час Новіціату новіціанти, крім вислуханих тем, повинні також читати багато аскетичних книжок, книги францисканської духовності, щоб добре познайомитись з життям св. Франциска, відомих францисканських святих, щоб могти поступово реалізувати чесноти характерні для францисканської духовності: любов до вбогого, покірного та страждаючого Христа, покору, простоту, доброзичливість для інших людей та усіх сотворінь, духа самозречення і покути, щоб Бога нам було достатньо відповідно словам св. Франциска: "Бог мій і все моє".

4.  Третій етап формації - Обітниця Регули

а) Умови, при яких допускають до складення обітниці
Конституція Францисканського Ордену Світських так говорить про це: "Кандидат після закінчення періоду початкової формації просить Старшого місцевої Спільноти про допущення його до складання Обітниці євангелічного життя. Рада Спільноти, після вислухання думки відповідального за формацію, та духовного Асистента, таємним голосуванням вирішує питання про допущення до складання обітниці, дає відповідь кандидатові і повідомляє Спільноту" (ГК. ст. 41).
До складення Обітниці може бути допущений той, хто закінчив Новіціат, має повних 18 років та котрий отримав згоду Ради Спільноти.
б) Значення Обітниці
Обітниця це - урочисте приречення зберігати Євангелію Ісуса Христа, відновлення обітниць св. Хрещення та зобов’язання жити відповідно прикладу, який нам залишив св. Франциск. Обітниця приєднує складаючого її до Францисканського Ордену Світських як також в усю велику францисканську сім’ю усіх трьох орденів заснованих св. Франциском, дає участь у духовних благодатях цих орденів, можливість користуватись заслугами їхніх молитов, привілеїв, які уділив їм Святий Престол.
Відповідно нової Конституції, прийняття Обтіниці відбувається під час Святої Меси, після Євангелії та проповіді. Приймає її Старший спільноти або його делегат. Після II Ватиканського Собору вже не носять ні пояса, а ні скапулярія. Ознакою, яка говорить про приналежність до Францисканського Ордену Світських є знак Тау. Знаком Тау користувався св. Франциск та підписувався ним.

в) Обряд складання Обітниці
Обітниця, відповідно Ритуалу, повинна бути складеною у єдності з Жертвою Христа, тобто під час Святої Меси, після Євангелії та проповіді. Новіціант, стоячи перед старшим або його делегатом а також двома свідками, говорить формулу Обітниці, в якій зобов’язується на усе своє життя, або на один рік "в усьому керуватися Євангелієм Ісуса Христа, живучи у Францисканському Ордені Світських згідно з вказівками його Регули". У випадку, коли Рада Спільноти разом з асистентом дійде до висновку, що складаючий Обітницю ще не дозрів до складення Обітниці на ціле життя, він може скласти її на період одного року.
Після складення Обітниці священик підтверджує прийняття цієї Обітниці. Факт складення Обітниці належить записати в окрему книгу Професів, з особливими персональними даними.

5. Четвертий етап формації - постійна формація

Після складеної Обітниці, францисканець, з’єднаний зі спільнотою, повинен турбуватись про розвиток свого духовного життя, про зріст любові Бога і ближнього, як також і діяльності для Церкви. Допомогу для цього він буде черпати у щомісячних зустрічах та вислуханих конференціях.
а)     Слова Регули
"З метою підтримання духа спільноти, Рада повинна організовувати періодичні зібрання та часті зустрічі з іншими францисканськими Спільнотами, особливо молодіжними, застосовуючи відповідні засоби для розвитку францисканського та церковного життя, заохочуючи кожного до життя у Спільноті. Ця Спільнота поширюється також на померлих братів через принесені за їхні душі молитви" (Рег. п. 24).
б)    Час і спосіб проведення постійної формації
Регула зобов’язує Раду до організації постійних, систематичних зустрічей спільноти, які повинні бути старанно підготовлені. Порядок проведення зібрання спільноти подає Ритуал. Вони повинні мати молитовну та інструктивну частини. Важливим пунктом повинні бути також так звані вільні голоси, під час яких присутні висказують свої висновки та уваги відносно досконалішого життя спільноти та ефективнішого апостольства.
ба) Важливість присутності на щомісячних зустрічах
Безмежно важливою річчю є участь францисканців у щомісячних зустрічах спільноти. Хто занедбує це, той неслухняний складеній Обітниці, в якій говориться про збереження Регули та Конституції, де міцно зобов’язується до участі у щомісячних зустрічах. Хто систематично не приймає участі у щомісячних зустрічах, той, після трикратного безплідного нагадування може бути видалений Радою зі спільноти.
в) Програма постійної формації
У зв’язку з відсутністю цієї програми ці теми можна визначити самим. Вони можуть, наприклад проходити відповідно розділів катехизму, принципів віри, Божих заповідей, Святих Таїнств, питань благодаті та молитви і т. п.

6. Грошові внески

а)     Слова Регули
"З причин необхідності певних витрат на життя Спільноти, (чи то для богослужіння, апостольства, доброчинних справ та ін.), всі брати та сестри повинні робити внески відповідно до своїх можливостей. Місцеві Спільноти повинні дбати про витрати Рад вищого рівня" (Рег. п.25).
б)     їх добровільність
У Францисканському Ордені Світських ця справа не є безумовним обов’язком, але як добровільна жертва. Регула говорить: "Брати та сестри повинні робити внески відповідно до своїх можливостей". Не записується розміру пожертвувань окремих членів, але загальний розмір внесок з даного місяця. Ці внески збирають під час щомісячних зустрічей спільноти.
в) їх призначення
Зібрані гроші зберігає Скарбник, котрий веде касову книгу, в якій занотовує доходи та витрати. Рада слідкує, щоб гроші вигранувались відповідно їх призначення, тобто: на потреби спільноти та її функціонування, на покриття адміністративних витрат, на апостольські завдання, на справи милосердя і на потреби спільноти вищого рівня. В кінці року скарбник дає письмовий звіт з грошових доходів та витрат.

Підсумок
Сьогодні ми обговорювали тему, яка дає практичні вказівки, яким чином належить вести спільноту світських францисканців у парафії: хто і яким чином може бути прийняти до місцевої спільноти, кому належить право приймати нових членів, які ступені формації повинен пройти той, хто вступає до Ордену. Також мова йшла про те, як повинна виглядати щомісячна зустріч спільноти. Також ми чули про значення складеної Обітниці, про обов’язок постійної чуйності, щоб зростати та розвиватись духовно через обов’язкову участь у щомісячних зустрічах, в реколекціях або днях зосередження сумління, а також, щоб турбуватись про свій духовний розвиток завдяки читанню релігійних християнських книжок та католицької преси.
Усім нам повинно дуже залежати на рівні нашої спільноти і на особистому рівні, щоб ми могли представляти собою ті вартості, котрі через францисканську духовність вніс св. Франциск: покору, служіння, доброзичливість до людини та усіх сотворінь, пробачення та посвячення ближньому. Нехай близькими будуть нам чесноти такі як: покора, попереджуюча ввічливість, привітливість. Намагаймося жити так, щоб ми були справжніми духовними дітьми св. отця Франциска, щоб своєю особистістю ми могли здобути нових кандидатів для нашої спільноти. Мова йде про те, щоб ми були людьми, які служать простим фактом свого існування, буття на відповідному рівні. Виконуймо ревно та з бажанням взяті на себе обов’язки світських францисканців, відповідно з Регулою та складеною Обітницею. Будьмо ревною молитовною та апостольською групою у парафії, яка молиться за Святішого Отця і усю Церкву, групою, яка є молитовною підтримкою усіх душпастирських починань у парафії, та самих душпастирів. Маймо щораз більшу свідомість своєї ролі у Церкві та берімо на себе з бажанням спів-відповідальність за Церкву. Нехай через нас реалізуються Францискові гасла: "Бог мій і все моє" та "Мир і добро".