Формаційні матеріали для Постулату. ТЕМА № 5ФРАНЦИСКАНСЬКИЙ ОРДЕН СВІТСЬКИХ


Правові документи
Францисканського Ордену Світських

Правові документи

Формаційні матеріали для Постулату, затверджені Радою Центрально-Східного Регіону ФОС
Переклад: Куницька Софія ФОС
Комп’ютерний набір: Корнєєнко Олена ФОС
1999р.


А. Вступ

Кожен орден в Церкві має свої правові документи, норми права затверджені Святим Престолом. Вони визначають мету ордену та способи їх реалізації. Такими правочинними документами передусім е Регула, Конституція та Ритуал. Можуть приєднатися ще інші норми права, такі як Генеральний або провінціальний Статут, котрий наділяє зобов'язуючою міццю традиції або звичаї, які панують, або також пояснюють правову сторону Регули та Конституції у пристосуванні до специфіки даного регіону або народу.
ФОС", як окрема релігійна спільнота у Церкві, має також свої правочинні документи, Тими документами є Регула, Конституція, Національні Статути, Ритуал
У сьогоднішній темі ми будемо обговорювати окремі правочинні документи ФОС.

Б. Розгорнення

І. Регула
Будуть представлені попередні Регули ФОС, історія виникнення нової Регули а також її система та основний зміст.
1. Попередні Регули ФОС
Ними були три Регули, св. Франциска та кардинала Уґоліно, Миколи IV та Лева ХШ.
а)    Перша Регула, «Memoriale Propositi»  з 1221 року
Перша Регула "Братів і сестер у покуті" - таку назву мав ФОС на початку - склав св. Франциск з допомогою кардинала Уґоліно у 1221 році. Збереглося три кодекси з XIII століття, які вміщують описи тієї Регули, що починається від латинських слів "memoriale propositi", яким ця Регула й завдячує своєю назвою. У зміст Регули входили приписи щодо особистого освячення світських францисканців, їхнього життя у суспільстві а також способу організації спільноти. Регула була усно затверджена в 1221 році Папою Гонорієм Ш та діяла до 1289 р.
б)    Друга Регула - Папи Миколи IV з 1289 року
З бігом часу з'явилась потреба нової редакції Регули. Це здійснив Папа Микола IV, францисканець, затверджуючи її у 1289 році. Ця Регула є більш змістовна ніж попередня та має 20 розділів, хоча й зберігає зміст першої та вірно передає дух св. Франциска. Вона діяла протягом 600 років.
в)    Третя Регула -Папи  Лева ХШ з 1883року
Апостольською Конституцією з 1883 року "Мisericors Dei Filius" Папа Лев XIII пристосував Регулу Миколи IV до нового часу та злагодив її суворість, змінюючи деякі давні приписи, зберігаючи однак суть Третього Ордену. Ця Регула мала три розділи, які ділилися на параграфи. До неї був доданий перелік відпустів та духовних благодатей. Ця Регула була діючою до 1978 року.
2. Відновлена Регула ФОС
По черзі будуть представлені: вимоги, які поставив Собор, праця над відновленням Регули, її затвердження,
а) Вимоги, які поставив Другий Ватиканський Собор
Другий Ватиканський Собор запропонував, щоб усі діючі ордени у Церкві здійснили ревізію своїх правочинних документів, сягаючи до початкових джерел, зберігаючи дух Засновника, пристосовуючи їх до нового часу та ситуації Церкви у сучасному світі та її нових євангелізаційних завдань. Це зобов'язувало також і Третій Францисканський Орден. Була створена Головна Рада, яка у співпраці з генеральними асистентами здійснила остаточну редакцію нової Регули. Тоді ж дали нову назву для Третього Францисканського Ордену, а саме: Світська Францисканська Родина, котру пізніше замінили іншою - Францисканський Орден Світських (ФОС).
6) Затвердження Регули
Нову Регулу затвердив Святий Отець Павло VI у документі "Seraphicus Patriarha", 24. 06. 19978 року. Францисканці світські повинні жити відповідно її вказівок реалізуючи мету вибраної дороги життя: прагнути до особистої святості та приєднуватись до апостольської праці Церкви.
3. Основні частини нової Регули
Нова Регула ФОС складається з наступних частин:
а)    Послання Павла VI, що затверджує Регулу
б)    Об'ємна цитата з Листів св. Франциска
Це фрагмент з " Листа до всіх вірних", який вміщує заохочення св. Франциска до братів та сестер у покуті У першій частині цього Листа св. Франциск звертається до тих, котрі покутують, а в другій частині - до тих, котрі не покутують. Він говорить про наслідки життя відповідно християнських принципів та чим загрожує недостатність додержання тих принципів. Наведення цього листа, який відповідно думок істориків є початковою спробою першої Регули для ФОС, єднає нову Регулу з постаттю святого Засновника.
в)    Текст Регули
Основний текст нової Регули ФОС вміщений у трьох розділах, котрі діляться на 26 пунктів. У першому розділі, який має заголовок"Францисканський Орден Світських", говориться, що цей Орден є , вагомою частиною цілої францисканської родини, котра прагне до євангелічної досконалості відповідно прикладу, який залишив нам св. Франциск з Ассизі, У другому розділі, який має заголовок ''Спосіб  життя", охоплюється від 4 по 19 пункти, даються практичні поради відносно аскетичного життя та приєднання до апостольської праці Церкви. У третьому розділі, який має назву "Життя у спільноті", охоплюється від 20 по 26 пункти, даються практичні поради, яким чином спільнота повинна бути заснована, керована, візитована, та яку роль в ній повинен відігравати місцевий духовний асистент.
г) Кінцеве благословення св. Франциска
Текст нової Регули закінчується благословенням св. Франциска, яке взяли з того Заповіту, та який звучить так: "Та хто-небудь це збереже, нехай у небі буде наповнений благословенням Найвищого Отця а на землі благословенням улюбленого Його Сина з Пресвятим Духом Утішителем..."
ІІ.  Конституція
1. Назва, історія опрацювання, затвердження та мета
Її повна назва звучить так; "Генеральна Конституція Францисканського Ордену Світських". Вона була опрацьована Головнею Радою цього Ордену, генеральними асистентами усіх трьох, галузей Першого Францисканського Ордену та іншими покликаними до нього особами. Конституція була затверджена Генеральною Капітулою ФОС, яка відбулася з 5 по 15 червня 1988 року в Римі. Вона була запропонована Конгрегації у Справах Орденів та Інститутів Орденів для затвердження.
Метою Конституції е: пояснення Регули, визначення конкретних вимог які потрібні для приналежності по ФОС установлення керівництва та організація братерського життя (Конст. Част.І, ст. 4, п, 3).
2. Укладення змісту Конституції
Конституція має змістовне укладення матеріалу, яке основане на розділенні та змісті Регули. Вона ділиться на три частини, а кожна частина на статті та пункти. Усього -103 статті. Вона пояснює Регулу, та обговорює: значення ФОС, форми життя та апостольську діяльність, життя у спільноті, формацію, вибори, духовне та пастирське асистування, візитацію, єдність ФОС з І Орденом та Церквою.
III. Ритуал
Третім правочинним документом ФОС є Ритуал, відповідно якому повинні бути проведені зустрічі та здійснюватись обряди.
а) Приготування і затвердження
Ритуалу був підготовлений генеральними асистентами ФОС та перевірений Міжнародною Літургійною Комісією. Був затверджений 9 березня 1984 року Святою Конгрегацією Таїнств та Божого Культу.
б) Розділи та зміст    
Ритуал ділиться на дві частини. Перша торкається обрядів складення обітниць, прийняття до Новіціату, відновлення обітниць, святкування ювілею обітниць. Друга частина вміщує допомогу та молитви, які відносяться до зустрічей спільноти, здійснення капітули у спільноті та приписи, які стосуються заснування нової спільноти.
Ритуал має два додатки. У першому містяться тексти Святого Письма для використання під час складення обітниць, францисканські тексти для читання на зібраннях спільноти і щоденні молитви. У другому додатку подаються обряди прийняття до Постулату, до Францисканської Молоді, до Лицарства св. Франциска, обряди візитації місцевої спільноти а також два приклади спільної молитви під час францисканських урочистостей.
Ритуал повинні мати: обов'язково Рада спільноти та місцевий асистент а також члени. Відповідно нього належить проводити програму щомісячних зустрічей, прийняття до Постулату, Новіціату, складення обітниць, святкування ювілеїв та здійснення візитації спільноти.

В. Закінчення

Так представлена історія Регули, Конституції а також Ритуалу ФОС, умови, при яких вони виникли а також їх зміст. Кожен прийнятий до ФОС отримує маленьку книжечку, яка вміщує в собі Регулу, В цій книжечці також записані дати прийняття до Постулату, Новіціату та складення обітниць. Одночасно вона є також документом належності до Францисканського Ордену Світських, З-за цього її належить оберігати, але ще більше з-за змісту, який вміщує в собі, Було б добрим, щоб її зміст був вивчений напам'ять, адже це норми нашого життя, які нам дає Церква, які, якщо з повагою їх прийняти, будуть вести до християнської досконалості. Вони дають нам також поради як приєднуватись до апостольської діяльності Церкви. Тому Регулу належить цінити майже так само як Євангелію. Одне та друге належить часто читати, щоб їх зміст впливав на наше життя, Ця практика дасть нам можливість кращого пізнання життя та навчання Ісуса Христа та духа св. Франциска, запевнить нам внутрішній спокій та дасть радість духа, як також і переконання, що ми перебуваємо на властивій дорозі та правильно крокуємо до властивої мети. Не лякаймося багатьох вимог. Впроваджуймо їх в життя поступово, починаючи від того, що нам більш усього ближче та найбільш до вподоби. Поступово нам буде дарований цілісний дух святої Регули та двох інших правових книг нашого Ордену - Конституції та Ритуалу, адже вони дають цінні вказівки, які стосуються життя відданого Богові та апостольського служіння в Церкві.